Dalībnieki

Seehaus – Brīvā režīma cietums jauniešiem (Vācija)Seehaus-wahrhaftleben_200_81
Rezidentprogramma gados jauniem likumpārkāpējiem kā cietuma alternatīva

Sākumpunkts
Noziedzība ir visas sabiedrības problēma. Atsevišķos gadījumos cietumsods ir nepieciešams. Augstais recidīvisma līmenis pēc cietumsoda izciešanas parāda, ka ir nepieciešamas jaunas pieejas un formas, īpaši jauniešiem. Lai īstenotu šādu koncepciju, jāņem vērā visu iesaistīto grupu intereses – cietušo, sabiedrības, likumpārkāpēju un viņu ģimeņu vajadzības.

Mērķi
Vācijā pastāv iespēja gados jauniem likumpārkāpējiem izciest cietumsodu NVO programmā. Programmā drīkst piedalīties14-21 gadu veci puiši, kam piespriests aptuveni divu gadu cietumsods. Pēc nosūtīšanas uz cietumu viņiem ir jāpiesakās dalībai programmā. Cietuma darbinieku komiteja pieņem lēmumu, vai persona var piedalīties programmā. Seehaus var lemt, vai persona tiks uzņemta programmā. Tad šī persona pavada 12-18 mēnešus Jauniešu saimniecībā “Seehaus”.
Programmas mērķis ir panākt, lai jaunieši iemācās dzīvot dzīvi, kurā nav noziegumu. Jauniešiem ir jāiemācās uzņemties atbildību par sevi, par savu tagadni un nākotni Dieva un līdzcilvēku priekšā.

Programma
Gados jaunie likumpārkāpēji ir atdalīti no vecākiem ieslodzītajiem, lai pasargātu viņus no negatīvas ietekmes. Viņi dzīvo vecā lauku saimniecībā – Jauniešu saimniecībā “Seehaus”. Jaunieši dzīvo grupās pa 5-7 mācekļiem kopā ar ģimeni jeb mājas vecākiem. Pamatojoties uz pozitīvu grupas koncepciju, viņi mācās uzņemties atbildību paši par sevi, viens par otru un par programmu.

Programmas dalībniekiem tiek demonstrēts skatījums no cietušā redzespunktu. Atjaunošana, sabiedriskie darbi un cietušo un likumpārkāpēju izlīgšanas sanāksmes palīdz jauniešiem uzņemties atbildību par izdarītajiem noziegumiem and nodrošina (simbolisku) restitūciju attiecībā pret cietušo un sabiedrību. Lai nodrošinātu labus pamatus nāktones dzīvei, programmas dalībnieki tiek nodarbināti šādās jomās:

 • Skola: dalībnieki izglītojas skolā ar mērķi saņemt vidusskolas diplomu.
 • Darbs un profesionālā apmācība: dalībnieki palīdz atjaunot vēsturiskās ēkas īpašumā, viņi var izvēlēties starp dažādām darbnīcām un saņemt profesionālo apmācību izvēlētajā jomā.
 • Sports: iesaistoties sporta aktivitātēs, var paaugstināt pašvērtējumu, izmantot likumīgus ceļus atzinības gūšanai sabiedrībā, kā arī dalībnieki iemācās trenēties komandā.
 • Brīvā laika aktivitātes: dalībnieki mācās aizpildīt brīvo laiku ar jēgpilnām nodarbēm.
 • Dzīves stila izmaiņas vislabāk var panākt, mainot cilvēka paša normas un vērtības. Seehaus darbinieki un brīvprātīgie ievēro kristīgu dzīves veicu un ar savu piemēru demonstrē, ko nozīmē kristietības normu īstenošana praksē un dzīve kā kristietim.
 • Šīs normas un vērtības var iedzīvināt, izmantojot arī kalpošanu, baznīcas dievkalpojumus un citas kristīgās programmas.
  Integrācija sabiedrībā tiek panākta, sadarbojoties ar baznīcām, jauniešu grupām, sporta klubiem, NVO un vietējo ekonomiku.
 • Programmas dalībnieku dzīvē svarīga loma ir brīvprātīgajiem. Krustvecāku darbība, mentoringa programmas, studiju gurpas un brīvā laika aktivitātes ir tas, ko piedāvā brīvprātīgie.

Seehaus e.V. ir Prison Fellowship International (PFI), kas ir vispasaules asociācija ar 125 nacionālajām dalīborganizācijām, dalībnieks. Ar vairāk kā 50 000 brīvprātīgajiem Prison Fellowship strādā, lai nodrošinātu ieslodzīto, bijušo ieslodzīto, viņu ģimeņu un noziegumos cietušo garīgo, morālo, sociālo un fizisko labklājību. Nacionālās organizācijas ir vietējas, balstītas uz brīvprātīgo darbu un dažādu konfesiju. PFI ir “speciālais konsultatīvais statuss” ANP Ekonomiskajā un sociālajā padomē un tā ir daļa no ANO NVO Alianses noziegumu novēršanas un krimināltiesību jautājumos.

 

Zilais krusts VācijāBlue Cross Germany Logo

Vācijas Zilais krusts (reģistrēta asociācija) ir organizācija cilvēkiem, kas cieš no atkarībām, un viņu ģimenēm. Vairāk kā 400 vietās, vairāk kā 1100 grupās un klubos brīvprātīgie un pilnas slodzes darbinieki iesaistās, lai palīdzētu cilvēkiem, kas cieš galvenokārt no narkotiku un alkohola atkarības. Tas tiek darīts, pamatojoties uz mūsu cilvēces kristīgo tēlu, lai cilvēki varētu sasniegt savu mērķi: iemācīties dzīvot brīvi.
Zilā krusta piedāvājums ir pieejams visiem, kas meklē palīdzību, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, reliģiskās vai nacionālās piederības. Zilais krusts ir kopiena, kuras locekļi par savu ir izvēlējušies dzīvesveidu bez alkohola.

Organizācija par svarīgu uzskata sadarbību ar mācītājiem, tiesnešiem, probācijas amatpersonām, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, konsultāciju centriem, aprūpes centriem, cietumiem, slimnīcām, asociācijām un valdības iestādēm, kas nodarbojas ar personu ar atkarībām un viņu ģimeņu konsultēšanu un ārstēšanu.
Kristīgā atkarību aprūpes federācija pieder pie “Diakonisches Werk der EKD”, kas ir diakoniskās labklājības asociācijas filiāle un cita starpā ir Evaņģeliskās Gnadauer kopienas asociaācijas un Vācijas atkarību centra (“Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen”) loceklis.

Pašpalīdzības grupas
Zilā kursta centrālais darbs tiek paveikts Vācijā aptuveni 1100 tikšanās grupās, kurās pacienti un viņu ģimenes var dalīties savā pieredzē. Šeit aizsākas palīdzība tiem cilvēkiem, kam nebija kontaktu ar profesionālajām iestādēm pirms tam vai kuras ir jau pabeigušas terapiju.

Palīdzība likumpārkāpējiem
Kopš 1990. gada korekcijas iestādē Brandenburg/H. un kopš 2006. gada arī  labošanas iestādē Luckau-Duben Zilais krusts piedāvā palīdzību ieslodzītajiem ar atkarības problēmu. Šis piedāvājums tika pozitīvi novērtēts, un 1994. gadā tas tika paplašināts, izveidojot cietuma rezidentu grupu (RG) Brandenburg/H. Zilā krusta grupas vadītājs ir pilnībā atbildīgs par RG saturu. Cietums ir atbildīgs tikai par kārtības un drošības uzturēšanu. Ļoti svarīga ir cieša un konfidenciāla sadarbība starp BC un tiesībsargājošajām iestādēm (darbiniekiem), un šīs organizācijas strādā ciešā un konfidenciālā sadarbībā.
Mūsu brīvprātīgie apmeklē RG “Dzīves bez atkarībām” cietumā Brandenburg/H. līdz 4 reizēm nedēļā, lai strādātu ar ieslodzītajiem saistībā ar atkarību jautājumiem, kā arī saistībā ar viņu personas attīstību. Galvenais uzdevums ir panākt abstinenci, dzīvojot ārpus cietuma. Individuālajās un grupu diskusijās mēs vēlamies panākt izmaiņas dzīvestilā un spēju nodrošināt efektīvu konfliktu risināšanu. RG noteikumi tiek pastāvīgi pārskatīti un pielāgoti atbilstošajiem apstākļiem.

Galvenie uzdevumi:
• Palīdzība labošanas iestādē
• Saskarsmes prasmju attīstīšana

• Atkarību izraisošas uzvedības apzināšanās

• Dzīvesveida bez narkotikām mācīšanās
• Personības attīstība
• Palīdzēt cilvēkiem palīdzēt pašiem sev
• Personiskās atbildības un spējas pieņemt kritiku attīstīšana
• Sagatavošanās atbrīvošanai ilgtermiņā un turpmāka palīdzība, kontaktējoties ar ārējām grupām vai terapijas institūtiem
• Palīdzība un atbalsts, lai izveidotu un/vai uzturētu sociālos kontaktus

RG “Dzīves bez atkarībām” ir zema sliekšņa terapijas piedāvājums sociālā izpratnē. Netiek pārbaudīta spēja labi sadarboties grupās, jo katram ieslodzītajam ir jābūt iespējai attīstīties. Taču tiek veikts motivācijas tests, lai noskaidrotu brīvprātīgu vēlēšanos strādāt pie savas attīstības grupas kontekstā.
Kā norādīts iepriekš, rezidentu grupas mērķis ir panākt ilgstošu un labklājības piepildītu atturēšanos. RG piemīt pašpalīdzības grupas īpašības.

Konsultācijas personām ar atkarībām
Zilā krusta konsultāciju centri piedāvā kvalificētu un konkrētu palīdzību personām ar atkarībām un viņu radiniekiem.
Kopā ar viņiem tiek individuāli meklēti un apspriesti ceļi, kas vestu prom no atkarības. Šajā sakarā izšķiroša loma ir attiecīgās personas veselības un ģimenes stāvoklim, kā arī sociālajai videi.

Konsultāciju centra darbā galvenais uzsvars tiek likts uz:
• Individuālām un grupu sanāksmēm
• Terapijas plāna izstrādi
• Uzņemšanu un terapiju ambulatori vai uz vietas
• Ambulatorajām terapijām (to piedāvā ne visi konsultāciju centri)
• Pēcaprūpi
• Sadarbību ar pašpalīdzības grupām un citiem darba ar atkarībām uz vietas atbalstītājiem
• Vispārēju sabiedrības informēšanu par atkarību profilaksi, vielu lietošanu un palīdzības iespējām

Apmācība un semināri
Zilais krusts piedāvā dažādu ar dzīvi saistītu tēmu apspriešanas un praktiskos seminārus un kursus, piemēram:
• pamata apmācība brīvprātīgajiem darbā ar atkarībām
• Semināri personu ar atkarībām radiniekiem
• Semināri par ticības un dzīves tēmām
• Semināri ģimenēm, pāriem, sievietēm
• Grupu līderu semināri
• Semināri par izvēlētām speciālām tēmām. Semināru saturs tiek apspriests, izmantojot uzrunas, grupu diskusijas, lomu spēles un radošos elementus.

 

Prison Fellowship Ungārijalogo_mtb_eng 

Prison Fellowship Ungārija tika izveidots 1992. gada 2. novembrī Parlamenta ēkā, pateicoties Gábor Roszik kopā ar tā laika kandidātu grupas un brīvprātīgo misionāru, kas kalpo cietumos, iniciatīvai. 1993. gada septembrī mūs uzņēma Prison Fellowship International organizācijā, kurai ir dalīborganizācijas vairāk kā 140 valstīs. Prison Fellowship Ungārija ir neatkarīga un starpkonfesionāla NVO, kas labi pazīstama visā Ungārijā un kas darbojas ciešā sadarbībā ar Ungārijas Cietumu administrāciju.

Aktivitātes un mērķa grupa
Cietumu garīdzniecības darbība  ir vērsta uz visiem tiem cilvēkiem, kas saistīti ar izdarīto noziegumu, t.i.:

 • Notiesātajiem, ieslodzītajiem, atbrīvotajiem
 • Notiesāto, ieslodzīto radiniekiem un ģimenēm. ieslodzīto un atbrīvoto ieslodzīto bērniem
 • Cietušajiem un viņu ģimenēm
 • Organizācijām un to dalībniekiem, kas tieši saistīti ar ieslodzītajiem: soda izciešanas iestāžu, tiesībsargājošo iestāžu, policijas darbiniekiem
 • Ticīgo kopienu, baznīcām, draudzēm un sabiedrību

Rezultāti

 • Vienreizēja sadarbība un labas attiecības ar līgumpartneri, pamatojoties uz uzticēšanos starp soda izpildes iestādēm Ungārijā
 • Pozitīvas izmaiņas tiesību aizsardzības garīgumā
 • Brīvprātīgo misionāru tīkls: vairāk kā 300 dalībnieki 30 cietumos visā valstī
 • Konferences, apmācība, divas reizes gadā ar aptuveni 80 dalībniekiem
 • Aktīvās programmas: Vasaras nometnes ieslodzīto bērniem, Sycamore Tree Project, APAC programma, Joseph-programma, Angel Tree programma, Bībeles konkurss ieslodzītajiem cietumā visā Ungārijā,  lūgšanu nedēļa
 • Cietumu kapelānu dienesta izveide un sadarbība ar viņiem
 • Publikācijas un reliģiskās literatūras izplatīšana cietumos

Prison Fellowship BulgārijaPF Bulgaria Logo

Kas mēs esam?
PF Bulgārija ir neatkarīga labdarbības organizācija, ko 1994. gadā dibināja pareizticīgo priesteri un sabiedrībā zināmi cilvēki no Sofijas un kas darbojas visā valstī. No pašiem pirmsākumiem PF Bulgārija ir pilntiesīgs Prison Fellowship International dalībnieks. PF Bulgārija misija ir radīt apstākļus visu personu, kas iesaistītas vai ko skāruši noziegumi, atjaunošanai, tostarp miera atjaunošanai sabiedrībā, izmantojot izlīgumu starp noziedzniekiem un noziegumos cietušajiem.
PF Bulgārija ir filiāles Sofijā, Vratsā un Stara Zagora. Bulgāru valodā organizācijas nosaukums ir Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода (ДРОПЛС).

Mūsu sekmīgās kampaņas, prakse un modeļi
Programmu realizācija, lai novērstu bērnu agru kriminalizāciju
• PF Bulgārija ir licencēts sociālo pakalpojumu sniedzējs bērniem ar deviantu un uz noziegumiem tendētu uzvedību un viņu ģimenēm. Pakalpojuma modelis ir pilnībā balstīts uz taisnīguma atjaunošanas principiem un vērtībām. Pakalpojuma saņēmēji ir gados jauni pārkāpēji, kam piespriesta probācija, un viņu ģimenes.

Programmu realizācija, lai samazinātu recidīvismu, izciešot cietumsodu; programmu izstrāde likumpārkāpēju garīgai pārveidošanai un noziegumos cietušo skaita samazināšanai.
• PF Bulgārija ir atjaunojošo kopienu radītājs Sofijas cietumā (2003.-2005.) un Vratsa (2006-2012), ko sauca par “Adaptācijas vidi”. Viņi praksē īsteno atjaunotā taisnīguma praksi cietuma vidē. Šajās kopienās ir bijuši vairāk kā 200 ieslodzītie, kas ir piedalījušies dažāda veida apmācībās:
– Pamata rakstītprasmes un matemātikas kursi;
– Pamata līmeņa datorkursi saskaņā ar Xpert Eiropas sertifikāta metodoloģiju;
– Apmācība dažās būvniecības nozares jomās;
– Ainavas veidošana (teorija un prakse);
– Darbs ar cietumos ieslodzīto ģimenēm, izmantojot apmeklētāju centrus Sofijas un Vratza cietumos.

Daudzus no kuriem cietuma administrācija izmantoja kā modeļus un izmantoja citos cietumos.

Atbalsts notiesāto ģimenēm ar mērķi samazināt visas ģimenes institucionalizācijas risku un tās šķiršanos.

• Apmeklētāju centri Vratsa un Sofia Prisons. Brīvprātīgie abos centros strādā ar vairāk kā 2000 apmeklētājiem un 700 bērniem gadā.

• Kampaņa “Angel tree” ® atbalsta ieslodzītos saistībā ar attiecībām ar ģimeni, nodrošinot viņiem iespēju nodot Ziemassvētku dāvanas saviem bērniem. Kopš 1999. gada vairāk kā 10 000 bērnu saņēma dāvanas kampaņas ietvaros.

Programmu realizācija, lai radītu aktīvas kopienas noziedzības apkarošanai
•  PF Bulgārija ir pilsoniskā tīkla “Vratsa aktīvā kopiena”, kas tika izveidota ar mērķi radīt atjaunojošu kopienu un izlīguma iespējas starp visiem, kas iesaistīti noziegumos, kā arī nodrošināt taisnīgumu visiem, priekšsēdētājs. Šis tīkls darbojas Vratsa pašvaldības teritorijā.

Citas aktivitātes
• Eiropas projekts “Valodas aiz restēm” – projekta ietvaros tiek veikta valodas apmācība ieslodzītajiem ārvalstniekiem un cietuma darbiniekiem. Galvenais mērķis ir veicināt labāku un efektīvāku komunikāciju, novērst nevajadzīgu papildu psiholoģisko un emocionālo stresu un atvieglot cietuma darbinieku dzīvi, kā arī veicināt efektīvāku rehabilitāciju.

 

Integrācija sabiedrībai (Latvija)IFS Logo

Organizācijas mērķis

 • Noziedzības un recidīvisma samazināšana Latvijā un citās Austrumeiropas un Centrālās Eiropas valstīs
 • Sodu sistēmas demokratizācija
 • Bijušo ieslodzīto sociālā rehabilitācija un integrācija sabiedrībā
 • Atveseļošanās no narkotiku un alkohola atkarības
 • Noziegumu “eksporta” uz Rietumeiropu novēršana
 • ANO rekomendāciju par atjaunotā taisnīguma programmu attīstību praktiska īstenošana, izveidojot sociālās rehabilitācijas centrus bijušajiem noziedzniekiem un palīdzības centrus noziegumos cietušajiem.

Piedāvātais problēmas risinājums:
NVO „Integrācija sabiedrībai” (IFS) piedāvā problēmas kompleksu risinājumu.
1. Kopš 1999. gada maija Rīgas rajonā darbojas sociālās rehabilitācijas centrs (pusceļa māja). Šajā centrā bijušajiem noziedzniekiem tiek nodrošināts:

 • Standarta dzīves apstākļi vienu gadu
 • Darbs rūpnīcās un lauku saimniecībās
 • Īpaša psiholoģiskā programma, kas palīdz tikt galā ar stresu, uzlabot pašcieņu
 • Programma narkomāniem un alkoholiķiem
 • Garīgās atjaunošanās (ētikas) programma, pamatojoties uz Bībeles morālo likumu apgūšanu un izmantošanu ikdienas dzīvē, tādējādi apslāpējot naidu un atriebību.
 • Pēc gada pavadīšanas centrā bijušie noziedznieki ir atbrīvojušiess no izmisuma un naida, ir atjaunota viņu centrālās nervu sistēmas darbība, mainījušās viņu vērtības, viņi ir iemācījušies dzīvot sabiedrībā mierīgi un pievērušies ticībai. Rehabilitācijas procesā centra personāls palīdz viņiem atjaunot dokumentus, dzīvesvietu un darbu, kā arī atjaunot attiecības ar ģimeni.

2. Kopš 2003. gada mūsu organizācija strādā pie centra izveides Rīgā, lai palīdzētu noziegumos cietušajiem vai tiem, kas cieš no depresijas, kur cilvēki varētu saņemt arī juridisku konsultāciju.

Kopsavilkums:  NVO „IFS” īsteno kompleksu sociālās rehabilitācijas programmu, integrējot cilvēkus, t.i. bijušos noziedzniekus sabiedrības ekonomiskajā, sociālājā, kultūras un garīgajā dzīvē. Cilvēki, kas vēlas mainīt savu dzīvi, strādāt ar sevi, saņem palīdzību, ko viņiem sniedz kvalificēts personāls, un līdz ar to var mainīt savus domāšanas sterotipus un vērtības, izveidot jaunas attiecības. Tā rezultātā viņi kļūst par sava likteņa veidotājiem un nevis apstākļu vergiem.

 

Kembridžas universitāte – Kriminoloģijas institūts (AK)Reversed colour RGB_DM UCAM

Kembridžas universitāte ir viena no pasaules vecākajām universitātēm un vadošajiem akadēmiskajiem centriem, kā arī pašu vadīta zinātnieku apvienība. Tās kā izcilu akadēmisko sasniegumu centra reputācija ir zināma visā pasaulē un atspoguļo tās studentu intelektuālos sasniegumus, kā arī pasaules līmeņa oriģinālos pētījumus, ko veic universitātes un koledžu darbinieki.

Pētījumu tēmas kriminoloģijā
Institūts ir ļoti produktīvs attiecībā uz akadēmiskajiem pētījumiem. Institūtā ir pieci aktīvi pētniecības centri:

 • Cietumu izpētes centrs
 • Peterborough Pusaudžu un jaunu pieaugušo attīstības pētījums (PADS+, iepriekš – daļa no SCoPiC)
 • Soda teorijas un soda ētikas centrs
 • Vardarbības pētījumu centrs
 • Sabiedrības, dzimumu un sociālā taisnīguma centrs.

Papildus pētījumu centriem un projektiem katram lektoram ir sava specializācija un pētniecības intereses. Darbinieku pētījumu tēmas ietver noziedzības ceļa attīstību, sodu piespriešanu, pagaidu sankcijas, likumpārkāpējus ar psihiskās veselības traucējumiem, kļūdainas cietumsoda piespriešanas psiholoģisko ietekmi, rasu un dzimumu jautājumus krimināltiesībās, bijušo ieslodzīto reintegrāciju, jauniešu tiesiskuma sistēmas, pašnāvības cietumos, seksuālos noziegumus, juridisko lēmumu pieņemšanu, sociālo un urbānu pārmaiņu ietekmi uz noziedzību, kā arī paternālismu krimināltiesībās.

Eksperimentālā kriminoloģija
Eksperimentālā kriminoloģija ietver teorētiskās zināšanas par noziegumiem un tiesiskumu, kas iegūtas, atbilstoši nejaušās izlases principam modelējot dažādus apstākļus liela mēroga izlases testos. Šī metode ir vēlamais veids, lai novērtētu vidējo viena mainīgā ietekmi uz citu, nemainot visus pārējos mainīgos. Lai gan šī eksperimentālā metode nav paredzēta, lai iegūtu atbildes uz visiem pētījumu jautājumiem kriminoloģijā, to ir iespējams izmantot daudz biežāk, nekā lielākā daļa kriminoloģijas speciālistu to pieņem. Šīs iespējas ir īpaši daudzsološas sadarbībā ar krimināltiesību aģentūrām.
Eksperimentālās kriminoloģijas augstākais un labākais pielietojums ir, lai izstrādātu un pārbaudītu teorētiski saskanīgas idejas par nozieguma radītā kaitējuma samazināšanu, nevis tikai “novērtētu” esošās vai pat jaunās valdības programmas. Galveno ideju testēšana, savukārt, var palīdzēt akumulēt pamatotas teorijas kopumu, kur ļoti būtiska loma ir eksperimentālajiem pierādījumiem. Ja nejaušās izlases pētījumus veic atbilstoši, tie nodrošina ideālu iespēju pārbaudīt teorijas gan par noziedzības profilaksi, gan tās cēloņiem.
Eksperimentālo metožu daudzās priekšrocības palīdz izskaidrot, kāpēc šī kriminoloģijas nozare strauji attīstās. Tikai kopš 2005. gada nozare ir piedzīvojusi sava žurnāla izveidi (Eksperimentālās kriminoloģijas žurnāls), savas Eksperimentālās kriminoloģijas nodaļas izveidi Amerikas Kriminoloģijas biedrībā, kā arī pirmā Universitātes centra, kas paredzēts tieši šai nozarei, izveidošanu: Jerry Lee Eksperimentālās kriminoloģijas centrs Kembridžas universitātē.

 

die Berater®  (Austrija)die Berater Logo

die Berater® ir viens no Austrijas vadošajiem apmācību un tālākizglītības centriem, kas cieši sadarbojas gan ar Austrijas Darba tirgus dienestu, gan arī dažādām privātām un valsts organizācijām. Organizācijas darba apjoms un zināšanas turpina paplašināties, pateicoties aktīvai līdzdalībai transnacionālos projektos dažādu ES finansētu programmu ietvaros. die Berater® un saistīto organizāciju darbs ES projektos iekļaujas platformā “Tilti uz eiropu” (www.bridgestoeurope.com), kur krimināltiesības un cietumu sektors tagad ir viena no galvenajām starptautisko projektu aktivitātēm, piemēram, mūžizglītības projekts “Valodas aiz restēm”, kurā uzmanība koncentrēta uz instrumentiem efektīvai saziņai ar citu tautību ieslodzītajiem un aizturētajiem (www.lbb-project.eu), kā arī projektu novērtēšanu ar cietumiem saistītos projektos, piemēram, CredAbility, PriMedia, Movable Barres un Prison Arts Network.

Viņu mērķis ir izglītības un citu pakalpojumu nodrošināšana galvenajos sektoros, palīdzība sociāli un ekonomiski neaizsargāto cilvēku integrācijai un reintegrācijai sabiedrībā un darba tirgū. Izmantojot savas zināšanas un pieredzi Eiropas projektu jomā, viņi vēlas atbalstīt citas organizācijas, valdības un nevalstiskās organizācijas, lai tās varētu sasniegt savus mērķus un izpildīt uzdevumus. Skatoties tālāk par valsts robežām, intensīvi sadarbojoties ar aptuveni 350 partneru organizācijām gandrīz visās Eiropas valstīs, die Berater® cenšas atvērt jaunus horizontus un ceļus Eiropas sadarbībai dažādās jomās.