A projekt

Tevékenységek, megvalósított feladatok és eredmények

Széleskörű kutatás
Az ECOR projekt először készített részletes és korszerű kutatást, mely segíti felvázolni a fogvatartás alternatíváit és alapjait Európa szempontjából. A projekt megvizsgálta az Európa Tanács ajánlásait és a jelenlegi helyzetet az EU-tagállamok körében, beleértve a jogi kereteket, gyakorlati feltételeket, és a jelenleg is futó tevékenységeket. A projekt nagy hangsúlyt helyezett az APAC módszertanra (Szövetség az elítéltek védelmére és támogatására) és az egyes tagállamok megvalósíthatósági tervére. Ez szolgálta a gyakorlati alapját a projektnek, hogy kidolgozásra és végrehajtásra kerüljön az ECOR projekt. Az eredményeket széles körben ismertettük Európa igazságügyi közösségeiben, igazságügyi minisztériumokban és más kulcsfontosságú érdekeltek, szervezetek, döntéshozók körében.
ECOR Groundwork Report final

European Communities of Restoration – ECOR:
5 új börtönkörlet jött létre Európában 

A második tevékenységi kőr az új resztoratív, az APAC módszertanon alapuló börtönkörletek létrehozása volt a pályázati időszak 2 éve alatt szerte Európában. Ezek a börtönkörletek két hagyományos börtönszárnyat és három ún. félúti házat jelentenek, ahol az utógondozás is nagy hangsúlyt kapott. Ezek a börtönkörletek nemcsak az ott szabadságvesztésüket töltők számára bírnak nagy jelentőséggel, de az ott dolgozó büntetés-végrehajtási dolgozóknak is.

Ajánlások és a kísérleti körletek kiértékelése
Ezeknek a börtönkörleteknek a megvalósítása során hat helyen értékelték és ellenőrizték az egész megvalósítási folyamatot, ami egy szilárd dokumentáció kidolgozását és végrehajtását jelentette az Európai Közösségek számára is. Ez szolgált alapul átfogó referenciaként, módszertanként és megvalósítandó eszközként Európában.

ECOR Implementation strategy, piloting report and expansion analysis (13MB)

Dokumentumfilmek készítése 
A pályázati időszakban valamennyi ECOR börtönkörletről dokumentumfilmek készültek, különösen fókuszálva a megvalósításra és fókuszálva körlet fejlesztésére. Ezek a rövid dokumentumfilmek nagyban segítették az egész módszer, a hagyományos fogvatartástól eltérő lehetőségek és a teljes resztoratív gondolkodásmód terjedését és szélesebb körökhöz való eljutását.

Tréning program és segédanyagok
Széles kőrben elérhetőek lettek azok a képzési anyagok is, melyeknek segítségével az ECOR-program alapjai megismerhetőek lettek: megvalósítási, módszertani és fenntarthatósági eredményekkel és tréning anyagokkal együtt.

ECOR kézikönyv
Kiegészítve ezt a képzést, a projekt készített egy átfogó kézikönyvet, melynek alapján meghatározzák a folyamat létrehozását és hogy az Európai Közösség alkalmazhassa az APAC és ECOR módszertant.

ECOR Manual HU

Európai zárókonferencia
A projekt zárófázisában egy összeurópai konferencia is megrendezésre került az ECOR valamennyi témáját érintve. A cél az volt, hogy minél többen ismerkedhessenek meg az ECOR módszertannal, ezért fontos előadások hangzottak el az európai igazságügy jeles képviselőitől, annak érdekében, hogy minél nagyobb párbeszéd alakulhasson ki az elért eredményekről Európa szerte.