Kezdőlap

Szeretettel köszöntjük az ECOR európai programjának magyar nyelvű oldalán, melyet a Magyar Testvéri Börtöntársaság munkatársai kezelnek!

ECOR

Helyreállító Közösségek Európa börtöneiben – fogvatartási alternatívák

Nemzetközi politikai szempontból is sokan vizsgálják, hogy milyen hosszú távú következményei vannak az egyre növekvő fogvatartotti létszámnak Európában, illetve jelentős kérdéskőr sokak számára, hogy hatékony-e lehet a börtönbüntetés. Míg a szabadságvesztés szükséges lehet veszélyes bűnözők esetében, akik kockázatot és veszélyt jelentenek a társadalom számára, a szisztematikus és az általánosan alkalmazott  bebörtönzés és a fogvatartottak “raktározása” kontraproduktív, gazdasági és társadalmi viszonylatban is negatív hatásokkal jár. A szabadságvesztés pénzügyi költsége jelentős, de a társadalmi költség – az elveszett munkaerőpiaci termelékenység, a veszteség a családok életében, és a zavaros kapcsolatok kialakulása, illetve a családi kapcsolatok és a társadalmi kohézió leépülésének hatása szinte felmérhetetlen, és gyakran csak azt látjuk, hogy ez is erősíti a bűnözést, egyre magasabb arányban jelenik meg a bűnismétlés és a visszaesés, hozzájárulva ezzel további társadalmi problémokhoz. Ezek a jelenségek szinte bizonyítékként és világosan mutatják, hogy a börtönbüntetés alternatívái jóval hatékonyabbak, mint a hagyományos börtönbüntetés, melyek csökkentik a visszaesést, és a  támogatási programok segítségével fenntartható az alacsonyabb visszaesési arányszám és a bűnelkövetők száma jelentősen csökken. Ugyanakkor az ilyen rendelkezésre álló programok száma igen csekély; a szabályozásból hiányoznak a bevált gyakorlatok és alternatív megközelítések elterjesztéséhez, megvalósításához szükséges elemek. Az alternatív megközelítéseknek nincs európai szabványok szerinti referenciaértéke, amelyek alapján ezek végrehajtása és nyomon követése lehetséges lenne, hogy igazán alternatívát jelentsen a hagyományos szabadságvesztéssel szemben. Jelen projekt, a Helyreállító közösségek Európa börtöneiben és a fogvatartási alternatívák (ECOR), elkötelezett abban, hogy az elérhető legjobb gyakorlatok felcseréljék a hagyományos és bevált gyakorlatokat a  fogvatartás/büntetés hatékonyságának és  eredményességének javítása érdekében. és Projektünk arra törekszik, hogy a módszert, melyet sikeresen alkalmaztak Latin-Amerikában, ahol a fogvatartott közösségek a helyreállító aspektus segítségével sikeresen megtanulták a fogvatartottak a felelősség vállalását és megértik saját maguk és a közösség, valamint a múlt és a jövő fontosságát, jelentőségét. A módszer, az úgynevezett APAC-program, arra ösztönzi a résztvevőket, hogy ismerjék meg az áldozat nézőpontjait. Ugyanakkor kihívást jelent mindenki számára, hogy elérjék az oktatási lehetőségeket és szakképesítést szerezzenek; szabadidejüket hasznosan töltsék, javuljon az önértékelésük és normakövetővé, a társadalom alkotó és értékes tagjává váljanak. A személyzet és az önkéntesek a program során megjelenítik a pozitív csoportkultúrát és megmutatják, hogy például mit jelent a gyakorlatban a pozitív és a közösségi értékek megjelenése életükben, csökkentve ezáltal a negatív fogvatartotti szubkultúra hatását. Ezek a normák és értékek, pozitív közösségi alapú tevékenységek teszik hasznossá a programot, együttműködve közösségi csoportokkal, szervezetekkel, civil szervezetekkel és a helyi társadalom képviselőivel. Az ECOR-projekt meg fogja vizsgálni a jelenlegi, országonként eltérő lehetőségeket,  alternatívákat, megosztja a projekt során folytatott kutatás eredményeit, valamint kiemelt cél, hogy létrehozzanak öt új APAC körletet Európában, a börtönökben utólagos gondozási központokat, melyek képesek támogatni akár 20 résztvevőt is egy időben. Alapos értékelés és dokumentálás valósul meg a projekt keretében, a végrehajtási folyamat lehetővé teszi más hasonló börtönkörlet létrehozását. Az eredmények alapján egy átfogó kézikönyv és képzési útmutató is elkészül az APAC európai kontextusában, amelyet bemutatunk, valamint egy videó-​​dokumentumfilm, az utolsó európai konferencián.

Az ECOR célja, hogy egy hosszú távú támogatói módszert és rendszert hozzon létre, mely hiteles és életképes megoldás a börtönök problémáira, küzd az elszigeteltség és a társadalmi kirekesztődés, valamint az ismételt elkövetés és visszaesés ellen.