Събития

“През декември 2015 г, осем затворници от Врачанския затвор издържаха изпитите си след завършен курс по ландшафтна архитектура (озеленяване). Лишените от свобода са част от проекта “ЕКОР” – “Европейски възстановителни общности”. Те живеят отделно в ремонтирана къща до стените на затвора, сами си готвят, чистят, домакинстват. Учат озеленяване, занимават се с арт-терапия. Пред журналисти те споделиха положителното си отношение към програмата, и как се надяват освен по-различен живот във времето което им остава в затвора, тя да ги подготви и да им даде квалификация за живота след като излязат на свобода.
Програма “Адаптационна среда” всъщност е стара за Враца. Това, което е ново е това отделение, специално създадено по проект “Европейски възстановителни общности”, в който партнират освен нашето дружество (Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода (PFBulgaria), Затвор-Враца като асоцииран партньор и още пет организации от Европа – от Германия, Унгария, Великобритания, Латвия и Австрия. – обясни г-жа Елена Евстатиева (Йончева) – изпълнителен директор на ДРОПЛС (PF Bulgaria), – За мен е много специално участието на Университета на Кеймбридж, който провежда изследване относно промяната – има ли такава, няма ли, и как общността въздейства върху нейните членове. Идеята е да се създаде общностен живот, който да създава позитивна култура, различна от субкултурата в затвора.” Източник: http://www.zovzaistina.com/MATERIAL-3846.htm

Проведени международни срещи по проекта:

1. 28-ти-30-ти април 2014 в Рига, Латвия
2. 29-ти септември – 1-ви октомври 2014 във Виена, Австрия
3. 26-ти-28-ти  януари 2015 Будапеща, Унгария
4. 29-ти юни – 1-ви юли 2015 в София, България

Проведено обучение:
29-ти-30-ти януари 2015 в Будапеща, Унгария
Екипът нa проекта ще бъде обучен в модулите за обучение на ECOR, създадени от партньорите по проекта. Тъй като обучението е пилотно, модулите ще бъдат адаптирани при необходимост, за да бъдат приложими като базисна учебна програма в други европейски страни.

Финална Европейска конференция:
10-ти-12-ти февруари 2016в Щутгарт, Германия

ECOR-Konferenz-WEB

ECOR-Konferenz-WEB2

ECOR-Konferenz-WEB1