Партньори

Seehaus – Juvenile Prison in Free Forms (Германия)Seehaus-wahrhaftleben_200_81
Програма за работа с непълнолетни правонарушители в защитено жилище като алтернатива на затвора.

Отправни точки
Престъпността е проблем за цялото общество. Лишаването от свобода е наложително в определени случаи. Високият процент рецидивизъм след освобождаване от затвора показва,  че са необходими нови концепции и начини за справяне с този проблем, особено при непълнолетните. При прилагането на нова концепция трябва да бъдат взети под внимание нуждите на всички страни, засегнати от престъплението – на жертвите, обществото, лишените от свобода и техните семейства.

Цели
В Германия е възможно непълнолетни лишени от свобода да изтърпят своето наказание в програма на НПО. Подходящи за програмата са 14-21 годишни момчета с присъда до 2 години. След като бъдат изпратени в затвора те могат да кандидатстват за програмата. Комисия в затвора преценява дали някой е подходящ или не за нея. Seehaus може да реши дали да приеме или не определено лице. То ще може да остане във Фермата за младежи “Seehaus” за период от 12 до 18 месеца.
Целта на програмата е непълнолетните да се научат да водят живот без престъпления. Те трябва да се научат да поемат отговорност:
• за себе си
• за настоящето
• за бъдещето
• пред Бог и другите човешки същества

Програмата
Младите лишени от свобода са отделени от възрастните, за да бъдат предпазени от негативно влияние. Те се настаняват в стара ферма – Ферма за младежи “Seehaus”. Живеят в групи от 5-7 души със семейство или приемни родители. Посредством позитивната групова концепция те се научават да поемат отговорност за себе си, за останалите и за програмата.

Участниците в програмата се запознават с гледната точка на жертвите. Възстановителни, обществени и помирителни срещи между жертви и правонарушители помагат на младежите да поемат отговорност за своите престъпления и символично да възмездят жертвите и обществото. С оглед на това да получат по-добра основа за своя бъдещ живот, младите правонарушители се изправят пред следните предизвикателства:

 • Училище: младежите се обучават, за да получат диплома за средно образование.
 • Работа и професионална квалификация: момчетата помагат за обновяването на исторически сгради във фермата, могат да избират между различни работни групи и да получат професионална квалификация в областта, която са избрали.
 • Лека атлетика: спортът повишава самочувствието, той е приемлив начин за самоотвърждаване в общността и поддържа екипния дух.
 • Дейности през свободното време: младежите се научават да запълват свободното си време с ползотворни дейности.
 • Начинът на живот може да бъде променен успешно чрез промяна на личностните норми и ценности. Служителите и доброволците на Seehaus водят живот, основан на християнските ценности и чрез личния си пример показват как живее един истински християнин. Тези норми и ценности могат да бъдат интернализирани и чрез посвещение и отдаденост, богослужения и други християнски програми.
 • Интегрирането в общността се постига чрез сътрудничество с църкви, младежки групи, спортни клубове, неправителствени организации и местната икономика.
 • Доброволците играят важна роля в живота на младежите. Те се включват в кръщанетата, менторските програми, дейностите от свободното време, в учебните групи и др.

Seehaus e.V. е член на Prison Fellowship International (PFI), международна асоциация,  обединяваща 125 чуждестранни организации. С повече от 50,000 доброволци Prison Fellowship работи за духовното, морално, социално и физическо благоустройване на лишени от свобода, бивши затворници, техните семейства и жертвите на престъпления. Националните организации са местни, доброволчески и трансденоминационни. PFI  поддържа “специален консултативен статут” с Икономическия и социален съвет на ООН и е част от Съюза от неправителствени организации за превенция на престъпността и правосъдието на ООН.

 

The Blue Cross in Germany / Син кръст, ГерманияBlue Cross Germany Logo

Немският син кръст е организация за лица, страдащи от различни зависимости и техните семейства. На повече от 400 локации, в повече от 1100 групи и клубове, доброволци и служители са посветили себе си в помощ основно на алкохолно- и наркозависими лица. Това се прави въз основа на християнския възглед за човека, така че хората да постигнат своята цел: да се научат да живеят “свободно”.
Услугите на Синия кръст са на разположение на всеки, които търсят помощ, независимо от техните години, пол, религия или националност.
Синият кръст е общност, чиито членове са решени на начин на живот без алкохол.

Организацията оказва специално внимание на сътрудничеството с пастори, лекари, съдии, пробационни служители, психолози, социални работници, центрове за консултиране, старчески домове, затвори, клиники, асоциации и държавни агенции, които се занимават с лечение и консултация на зависими и техните семейства.
Синият кръст, като християнска асоциация по зависимостите, работи в рамките на “Diakonisches Werk” на Евангелските църкви в Германия (EKD) като професионална асоциация и е член  на Evangelical Gnadauer Community Association, както и на Немски център за проблемите на зависимостите (“Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen”).

Групи за самопомощ
Основната работа на Синия кръст в Германия се състои в близо 1,100 групи за срещи, в които пациентите и техните семейства имат възможност да споделят. Тук започва помощта за хората, които не са имали досег с професионални институции досега или такива, които са приключили своята терапия.

Помощ за лишени от свобода
От 1999 година в затвора в Brandenburg и от 2006 година в затвора в Luckau-Duben, Синият кръст предлага помощ на лишени от свобода с проблем със зависимостта. Първоначално двама доброволци посещавали затвора два пъти седмично и провеждали групова работа със зависими лишени от свобода. Тази услуга е особена добре приета и през 1994 година е разширена във вид на комуна към затвора в Бранденбург. Груповият водещ на Синия кръст носи пълна отговорност за работата в комуната. Ролята на затвора се изразява единствено в поддържане на реда и сигурността. Близкото сътрудничество, основано на доверие между Синия кръст и служителите на затвора е от съществено значение.
Доброволците на Синия кръст (СК) посещават комуната “Живот без зависимост” в затвора в Бранденбург до 4 пъти седмично, за да работят с лишените от свобода и тяхната зависимост и личностно развитие. Основната задача е постигане на абстиненция в условията на живот извън затвора. Чрез индивидуални и групови дискусии СК цели постигане на промяна в начина на живот и способността за адекватно реагиране в конфликтни ситуации. Правилата в комуната постоянно биват ревизирани и адаприрани към възникващите условия.

Основни задачи:
• Подкрепа в рамките на затвора
• Развитие на груповите способности
• Опознаване и осъзнаване на зависимостта като начин на поведение
• Обучение в начин на живот без наркотици
• Личностно развитие
• Помощ за самопомощ
• Развитие на лична отговорност и умение за приемане на критика
• Дългосрочна подготовка за освобождаване и последваща подкрепа чрез поддържане на контакт с групи извън затвора и терапевтични общности
• Помощ и подкрепа за създаване и/или поддържане на социални контакти.

Комуната “Живот без зависимост” е услуга за лечение от нисък ранг, в социалния смисъл на думата и не изиска предварителна проверка на пригодността за живот в група, защото всеки затворник трябва да има възможността да се развива сам. Въпреки това се прави тест за лична мотивираност за включване в процеса на собствено развитие в рамките на групата.
както беше споменато вече, целта на комуната е постигане на щастие и дългосрочно въздържание. Комуната има характеристиките на група за самопомощ.

Консултиране на зависими
Центровете за консултиране на Синия кръст предлагат квалифицирана и целенасочена помощ за зависимите и техните близки. Заедно с тях се търсят и обсъждат различни начини за справяне със зависимостта. В тази връзка, здравето и семейното положение на лицето, както и социалната им среда имат решаваща роля.

Работата в центровете за консултиране е насочена към:
• Индивидуални и групови срещи
• Създаване на план за лечение
• Въведение и амбулаторно или стационарно лечение
• Амбулатно лечение (не всички центрове предлагат такова)
• Последваща грижа
• Съвместна работа с групи за самопомощ и други институции, оказващи помощ на зависими лица на място
• Информиране на обществото относно превенцията на зависимостите, злоупотребата с наркотични вещества и възможностите за помощ.

Обучения и семинари
Синият кръст предлага разнообразие от теми, свързани с въпроси за живота и практически семинари и курсове, като например:
• Базисно обучение на доброволци за работа със зависими
• Семинари за близки на зависими
• Семинари за вярата и живота
• Семинари за семейството, двойките, жените
• Семинари за групови лидери
• Семинари за избрани теми

Семинарите включват лекции, групови дискусии, ролеви игри и творчески елементи.

 

Prison Fellowship Hungarylogo_mtb_eng

Prison Fellowship Hungary е основана на 2-ри ноември 1992 година в сградата на унгарския парламент, по инициатива на Gábor Roszik и с участието на тогавашни кандидати и доброволци-мисионери, служещи в затворите. През септември 1993 година организацията става член на Prison Fellowship International, която има представители в повече от 140 страни по света. Prison Fellowship Hungary е независима и интерденоминационна неправителствена организация, добре позната в цяла Унгария и работеща в сътрудничество с унгарската затворна администрация.

Дейности и целева група
Дейността е насочена към всички хора, имали контакт или засегнати по някакъв начин от престъпление:

 • осъдени на пробация, лишени от свобода, бивши затворници
 • роднини, семейства на осъдени на пробация, лишени от свобода, деца на затворници и бивши затворници
 • жертви и техните семейства
 • организации и техни членове, пряко ангажирани с лишените от свобода: служителите на пенитенциарните институции, съдилища, полиция
 • религиозни общности, църкви, конгрегации и общество

Резултати

 • Уникално сътрудничество и добри партньорски взаимоотношения, основани на доверие с пенитенциарните институции в Унгария
 • Позитивна промяна в правоприлагането в духовен аспект
 • Мисионерска доброволческа мрежа: повече от 300 членове в 30 затвора в цялата страна
 • Конференции и обучения два пъти годишно с около 80 участници
 • Текущи програми: Летни лагери за деца с родител в затвора, проект “Sycamore Tree”, програма APAC, програма “Joseph”, програма “Ангелска елха”, Bible Competition за лишени от свобода от цяла Унгария, Молитвена седмица
 • Основаване на капелани и сътрудничество с тях
 • Издаване и разпространение на религиозна литература в затворите

 

Пи Еф България – Общност за помирително правосъдие (До 13.01.2016г. организацията носи името Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода)
PF Bulgaria Logo

Кои сме ние?

“Пи Еф България – Общност за помирително правосъдие”  е неправителствена организация в обществена полза, основана през 1994 година от православни духовници и общественици от Софийска епархия с обхват на действие в цялата страна. От своето създаване сдружението е пълноправен член на Prison Fellowship International. Мисията на организацията е създаване на условия за възстановяване за всички страни, участващи или засегнати от престъпления, включително възстановяването на социалния мир чрез помирение между жертвите на престъпления и правонарушителите.

Пи Еф България има клонове в София, Враца и Стара Загора. На английски език името на организацията се изписва като Prison Fellowship Bulgaria

Успешни кампании, практики и модели

Реализиране на програми за превенция от ранна криминализация на деца

•Пи Еф България създаде социална услуга за деца с девиантно и делинквентно поведение и техните семейства. Моделът на услугата е изцяло основан на принципите и ценностите на възстановителното правосъдие. Ползватели са деца с противообществени прояви, осъдени на пробация и техните семейства.

• Пи Еф България е създател на възстановителна общност в затвор София (2003-2005) и затвор Враца (2006-2012), наречена “Адаптационна среда”, където в пенитенциарна среда се прилагат практики от възстановителното правосъдие. Повече от 200 затворника са преминали през двете общности и са взели участие в различни видове обучения като:
– Базисни курсове за ограмотяване (български и математика);
– Базисни компютърни курсове по европейската методика за сертифициране Xpert;
– Курсове за придобиване на основни умения в строителството;
– Курс по озеленяване (теория и практика).

Много от курсовете са били използвани като модел от администрацията на затворите и прилагани в други затвори в страната.

Подкрепа за семействата на лишените от свобода с цел намаляване на риска от институционализация на цялото семейство и неговото разпадане

• Посетителски центрове към затворите София и Враца. В тях годишно доброволци на организацията работят с над 2000 посетители и 700 деца.
• Кампания “Ангелска елха” ® подкрепя взаимоотношения на лишените от свобода и техните семейства чрез осигуряване на подаръци за децата за Рождество Христово. От 1999 година досега над 10 000 деца са получили подарък от името на своя родител, лишен от свобода чрез кампанията.

Реализиране на програми за създаване на активни общности в борбата с престъпността

Пи Еф България е председател на гражданската мрежа „Активна общност Враца”, която е създадена с цел изграждане на възстановителна общност и възможност за помирение между всички въвлечени в престъплението страни и установяване на справедливост за всички. Мрежата действа на територията на община Враца.

Други дейности
• Европейски проект “Езици зад решетките” (“Languages Behind Bars”) – в рамките на проекта се реализира чуждоезиково обучение за лишените от свобода чужди граждани и служители на затвора. Основна цел на проекта е подобряване ефективността на комуникацията между лишените от свобода и служителите с цел намаляване ненужните допълнителни психологически и емоционален стрес, което ще подобри условията на живот и работа в затвора и ще допринесе за по-ефективната рехабилитация на лишените от свобода.

 

Integration for Society  (Латвия)IFS Logo

Цели на организацията:

 • Понижаване нивото на престъпност и рецидивизъм в Латвия и други държави от Източна и Централна Европа
 • Демократизиране на наказателната система
 • Социално възстановяване, интегриране на бивши нарушители в обществото
 • Освобождаване от зависимостта към наркотици и алкохол
 • Спиране на  престъпния ‘’износ’’ към Западна Европа
 • Практическо прилагане на препоръките на ООН за развитие на програмата за възстановително правосъдие, чрез създаването на социални възстановителни центрове за  бивши затворници и центрове за помощ за жертвите на престъпления.

Предложено решение на проблемите:

Неправителствената организация Integration for Society предлага комплексно решение на проблема.

.
1. От май 1999 година в региона на гр. Рига функционира Център за социална рехабилитация   Центърът  осигурява на бившите лишени от свобода:

 • Настаняване в рамките на една година
 • Работа във фабрики или ферми
 • Специална психологическа програма, която им помага да се справят със стреса и подобрява самочувствието им
 • Програма за зависими от наркотици и алкохол
 • Програма за духовно възраждане, базирана на изучаването на Библейски морални закони и прилагането им в ежедневния живот, като това спомага за преодоляване на чувството на омраза и желание за отмъщение
 • След едногодишния престой в Центъра, бившите затворници преодоляват чувствата на отчаяние и омраза, функционирането на централната им нервна система се възстановява, техните ценности са променени, научили са как да живеят в мир с обществото и са се доближили до вярата. В процеса на рехабилитация персоналът в Центъра им помага с подготовката на документи, място за живеене и работа, както и с възстановяването на отношенията с техните семейства.

2. От 2003 година организацията работи върху създаването на център в Рига, който да подпомага жертви на престъпления или такива, страдащи от депресия. Центърът е място, където те биха могли да получат и правна консултация.

Обобщение:  Неправителствената организация Integration for Society реализира комплексна социална възстановителна програма, обединяваща хора, включително бивши затворници в икономически, социални, културни и духовни аспекти на живота. Хората, които искат да променят живота си и да работят върху себе си ще получат помощ от квалифициран персонал като по този начин ще бъдат в състояние да променят стереотипите си на мислене и своите ценности, да изградят нови взаимоотношения. Те ще станат създатели на собствената си съдба, а не роби на обстоятелствата.

 

Кеймбриджки университет – Институт по криминология  (Великобритания) UCAM Logo

Университетът в Кеймбридж е един от най-старите в света. Той е водещ академичен център и самоуправляваща се общност от учени. Неговата репутация, дължаща се на изключителни научни постижения е известна по целия свят и отразява интелектуалното постижение на неговите студенти, както и оригиналните изследвания на световно равнище, провеждани от служителите на университета и колежите.

Изследвания в областта на криминологията
Институтът е изключително продуктивен по отношение на своите академични изследвания. Той притежава пет активни научноизследователски центъра:

 • Център за изследване на затворите
 • Питърбъроу център за изучаване развитието на подрастващите и младежи  (PADS+, преди това част от SCoPiC)
 • Център за пенитенциарна теория и етика
 • Център за изследване на насилието
 • център за Обществена, полова и социална справедливост. В допълнение на изследователските центрове и проекти, всички изследователи имат свои собствени специални предмети и изследователски интереси. Изследователските теми на служителите включват: изграждане на “криминална” кариера, присъди, санкции, правонарушители с психични проблеми, психологически ефекти на неправомерното лишаване от свобода, расови и полови проблеми в криминалното правосъдие, реинтеграция на бивши затворници, наказателната система за млади правонарушители, самоубийства в затвора, сексуални правонарушители, взимане на юридически решения, ефектът на социалните и урбанистични промени върху престъпността, патернализъм в наказателното право.

Експериментална криминология
Експерименталната криминология е наука за престъпността и правосъдието, изследвани чрез полеви тестове при различни условия. Този метод е предпочитан за установяване на относителните ефекти от една променлива до друга, съдържащи всички други възможни константи. Въпреки че експерименталният метод не може да даде отговор на всички изследователски въпроси в криминологията, той може да бъде използван далеч по-често, отколкото повечето криминолози предполагат. Възможностите са особено обещаващи, в партньорство с органите на наказателното правосъдие.
Много по-добро приложение на експерименталната криминология е разработване и тестване на теоретично кохерентни идеи за намаляване вредите от престъпленията, отколкото просто оценяване на съществуващите или нови държавни програми.  Изпробването на ключови идеи от своя страна може да помогне за натрупване на обоснована теория, при която експерименталните доказателства играят решаваща роля. Когато са надлежно изпълнени, рандомизираните полеви експерименти служат за идеален тест на теории, както за превенцията, така и за причините за възникване на престъпността.

Предимствата на експерименталните методи обясняват защо този клон на криминологията се разраства толкова бързо. Едва от 2005 година тя има собствено печатно издание (издание Експериментална психология), свой самостоятелен клон Експериментална психология в рамките на Американската асоциация по криминология и първи университетски център, посветен изцяло на тази област: Jerry Lee център по експериментална психология към университета в Кеймбридж.

 

die Berater®  (Австрия)die Berater Logo

die Berater® е един от водещите доставчици на обучение и продължаващо образование, работещ интензивно с австрийската служба по заетостта, както и с много други частни и обществени организации. Обхватът на неговата дейност и опит продължава да се разрастват в резултат на активното му участие в международни проекти в рамките на Европейската програма за финансиране. Работата по европейски проекти на die Berater® и неговите дъщерни организации е по направление на платформата Мостове към Европа’ (www.bridgestoeurope.com) и към момента обхваща международни проекти, дейности и координация в сферата на наказателното правосъдие и затворите, например проект “Езици зад решетките” (“Languages behind bars”) по програма Учене през целия живот, фокусиран върху начините за ефективна комуникация с лишените от свобода и задържани под стража чужди граждани (www.lbb-project.eu), както и контрол над оценката на проекти, касаещи затворите, като например CredAbility, PriMedia, Movable Barres and Prison Arts Network.

Водещата мисия на die Berater® е разпространение на образование и други услуги в непопулярни области, подпомагайки интеграцията и реинтеграцията на лица в неравностойно социално и икономическо положение в обществото и на пазара на труда. Със своите опит и иновативност в сферата на европейските проекти, организацията се стреми да подпомага други организации, правителствени и неправителствени, за постигане на техните цели и задачи.   Погледнато мащабно, кооперирайки се интензивно с около 350 партньорски организации в почти всички европейски държави, die Berater®  се стреми да отвори нови пътища и хоризонти за европейски сътрудничество в различни области.