Praktijkverhalen

Nieuwsbrief Augustus 2015
Lees hier de verhalen van een slachtoffer en een dader die geparticipeerd hebben in Building Bridges.

Verhaal van een cursusleiders SOS Building Bridges, juni 2015
Lees hier de ervaringen van de cursusleider van de eerste cursus SOS Building Bridges in Nederland.

De eerste SOS Building Bridges pilot is van start gegaan (op 11 maart 2015) in PI Rotterdam, locatie De Schie. Er doen 4 slachtoffers en 5 gedetineerden mee. Een team van 4 vrijwilligers begeleidt de cursus. Binnenkort vertellen we u meer over de ervaringen van de deelnemers aan deze cursus.

Om alvast meer te lezen over de ervaringen van slachtoffers met het vertellen van hun verhaal in de reguliere SOS Cursus, kunt u een nieuwsbrief van Gevangenenzorg Nederland lezen die dit onderwerp als thema heeft; nieuwsbrief gevangenen juni 09.

Ook is in een nieuwsbrief aandacht besteed aan de ervaringen van een dader met de SOS Cursus, zie de nieuwsbrief van augustus 2014.