Partners

Associate Partners in Building Bridges vanuit Nederland:

 1. Restorative Justice Nederland  Logo RJN klein-1
 2. Eigen Kracht Centrale  Logo EKC
 3. ICPA  icpa-logo
 4. Europris  europris_logo
 5. Peter Nelissen
 6. Bureau MHR  bureau-mhr-images-logo
 7. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) logo DJI

  ———————————————-
  1 - PF NL - LOGO only

Sinds haar oprichting in 1993 is Gevangenenzorg Nederland uitgegroeid tot een professionele vrijwilligersorganisatie met zo’n 600 vrijwilligers. De missie van zowel de medewerkers op kantoor als van de vrijwilligers is om een gevangene te zien en te behandelen als een mens met menselijke waardigheid, ondanks zijn criminele gedrag. Een trefwoord voor de visie van ons werk is perspectief. We willen gevangenen, TBS patiënten en hun familie helpen om perspectief op hun toekomst te houden. Gerechtigheid is niet alleen straf, maar ook herstel (zowel persoonlijk als sociaal). Perspectief met verantwoordelijkheid voor het verleden en de toekomst.

Gevangenenzorg Nederland heeft verschillende programma’s:

 • Zorg voor (ex)gedetineerden: vrijwilligers bezoeken gevangenen in en buiten de PI tot zes maanden na hun vrijlating.
 • Zorg voor TBS patiënten: vrijwilligers bezoeken deze patiënten om hen een ‘normaal’ contact met de buitenwereld te verschaffen.
 • Familiezorg: vrijwilligers bezoeken familieleden van gevangenen om hen te bemoedigen, naar hen te luisteren en praktische hulp te bieden.
 • Het zoeken naar een baan: een professionele arbeidsbemiddelaar coacht gevangenen bij het opstellen van een CV en het zoeken naar werkgevers. Vrijwilligers kunnen bij dit proces helpen.
 • Herstelrechtprogramma’s: verzorgen van de SOS cursus waarbij gevangenen en vrijwilligers in gesprekgaan over items als schuld, schaamte, verantwoordelijkheid, slachtofferschap, vergeving en herstel van aangedaan. Binnen het Europese project Building Bridges (2014 – 2016) wordt deze cursus omgezet naar een programma voor gelijke aantallen slachtoffers en daders, waarbij alle deelnemers de gelegenheid krijgen om de gevolgen van criminaliteit te verwerken en te werken aan herstel.

Al onze vrijwilligers hebben een training gevolgd en worden gecoacht door professionele maatschappelijk werkers. Gevangenenzorg Nederland is lid van Prison Fellowship International: globallink.pfi.org.

1 - PF CZ - Logo only    1 - PF Ge - logo only   1 - PF HU - logo only

1 - PF It - logo only   1 - PF PT - logo only   Concaes logo 2
1 - Makam Logo only   1 - UofH - logo only