Doelstellingen

Building Bridges richt zich op het ontwikkelen van een nieuw programma, dat gebaseerd is op de grondslag van de SOS Cursus* en geschikt is om overal in Europa te gebruiken. Het programma wordt in eerste instantie ontwikkeld en geëvalueerd in zeven landen. *) Spreken over slachtoffers, schuld en samenleving, maar ook over verantwoordelijkheid en herstel

Doelgroep:
Building Bridges is gericht op slachtoffers van criminaliteit en anderen die geraakt zijn door een misdrijf, maar ook daders van delicten hebben baat bij dit programma. We willen samenwerken met belangrijke stakeholders, waaronder:
• Slachtofferhulporganisaties
• Management en personeel van gevangenissen
• Reclassering
• Internationale organisaties en NGO’s

Doel:
– Bevorderen van hulp aan slachtoffers, in het bijzonder emotionele support en herstel
– Bevorderen van herstelrechtprocessen tussen daders en slachtoffers in Europa
– Bijdragen aan slachtofferparticipatie in Europese slachtoffer-daderprogramma’s
– Bijdragen aan het veranderen van het normen- en waardenbesef van daders door naar de gevolgen van criminaliteit te kijken
– Bijdragen aan maatschappelijk rechtvaardige gemeenschappen in Europa