Agenda & Nieuws

Nieuwsbrief voortgang Building Bridges november 2015
Nieuwsbrief voortgang Project Building Bridges 30 november 2015

19-20 november 2015 – Eindconferentie Building Bridges
Eindconferentie voor partners (NGO’s, mediators, gevangenisstaf, etc.) en cursusleiders van Building Bridges.
Delen en verspreiden van kennis over de Building Bridges methode en het bijbehorende wetenschappelijk onderzoek.
De conferentie vindt plaats in Rome, Italië, en duurt 1,5 dag.
Voor meer info: Esther Klaassen, e.h.m.klaassen@gevangenenzorg.nl, tel. 079-3310568.
Zie aankondiging voor meer informatie en aanmelding.

31 oktober 2015 – Herstelrechtsymposium “Bruggen bouwen tussen daders en slachtoffers”
Klik hieronder op de uitnodiging voor het herstelrechtsymposium dat Gevangenenzorg Nederland organiseert in het kader van Building Bridges.
Herstelrechtsymposium 31 oktober 2015

Nieuwsbrief Gevangenenzorg Nederland augustus 2015, verhalen van een slachtoffer en een dader die mee hebben gedaan aan Building Bridges
Nieuwsbrief Augustus 2015

Nieuwsbrief voortgang Building Bridges juli 2015
Nieuwsbrief voortgang Project Building Bridges 9 juli 2015

Nieuwsbrief voortgang Building Bridges maart 2015
Nieuwsbrief voortgang Project Building Bridges 18 Maart 2015

11 maart – 29 april 2015 SOS Building Bridges pilot cursus in PI De Schie, Rotterdam
Op de woensdagmiddagen vindt in PI De Schie de eerste SOS Building Bridges pilot cursus plaats. Een groep van 4 slachtoffers en 5 gedetineerden gaan in 8 wekelijkse sessies met elkaar in gesprek over de gevolgen van criminaliteit voor alle betrokkenen en de mogelijkheden om te werken aan herstel.
Woensdagmiddag 29 april is de afsluiting van de eerste SOS Building Bridges cursus.

16 april t/m 11 juni 2015 SOS Building Bridges pilot cursus in het woon-werkcentrum van stichting Ontmoeting in Epe
Op de donderdagochtenden wordt in het woon-werkcentrum voor ex-gedetineerden de tweede SOS Building Bridges cursus gegeven.

25 april 2015 Herstelrechtsymposium “Bruggen bouwen tussen daders en slachtoffers”
Op 25 april organiseert Gevangenenzorg Nederland een herstelrechtsymposium “Bruggen bouwen tussen daders en slachtoffers”. In dit symposium focussen we op de mogelijkheden van herstel voor daders en slachtoffers van criminaliteit. Voor vrijwilligers van de SOS herstelrechtprogramma’s van Gevangenenzorg Nederland is dit symposium meteen een toerustingsdag voor het meewerken aan de SOS Cursussen.

21 november 2014 – Bruggen bouwen: in gesprek met slachtoffers 
Bijeenkomst voor slachtoffers die aan een SOS Cursus hebben meegewerkt of in de toekomst daaraan mee willen werken, en voor mensen en organisaties die meer willen weten over SOS / Building Bridges.
De bijeenkomst wordt gehouden op het kantoor van Gevangenenzorg Nederland, Ierlandlaan 35 te Zoetermeer.
Voor meer info: Esther Klaassen, e.h.m.klaassen@gevangenenzorg.nl, tel. 079-3310568.

Zie ook de uitnodiging op de website van Gevangenenzorg Nederland.