Building Bridges

Building Bridges  is een Europees project dat focust op het slaan van bruggen tussen daders en slachtoffers van criminaliteit. Met verschillende Europese Prison Fellowships gaan we in twee jaar (2014-2016) toewerken naar een cursusprogramma waar zowel daders als slachtoffers baat bij hebben en dat zowel in als buiten gevangenissen gegeven kan worden. Tegelijk met het ontwikkelen en verzorgen van pilot cursussen wordt het programma wetenschappelijk onderzocht door de University of Hull, Engeland en Makam Research, Wenen, Oostenrijk.

Uitgangspunt is het bestaande Sycamore Tree Project (STP), door Gevangenenzorg gegeven als SOS Cursus (Spreken over Slachtoffers, Schuld en Samenleving, maar ook over Verantwoordelijkheid en Herstel). Deze cursus is gebaseerd op het gedachtegoed van herstelrecht. Al meer dan 8 jaar verzorgt Gevangenenzorg Nederland deze cursus in diverse PI’s en JJI’s.