Célkitűzés

A nemzetközileg (el)ismert Sycamore Tree Project® (STP) – (Magyarországon Zákeus-program) alapjaira építve kifejlesztünk egy új programot, mely széleskörűen alkalmazható szerte Európában. Az új program neve Building Bridges, vagyis Hídépítés. A programot hét ország képviselői közösen dolgozzák ki, minden résztvevő országban megvalósítják és tudományos keretek között kiértékelik.

A projekt hasznos lehet az áldozatok és a bűncselekmények által érintettek számára is, beleértve a bűncselekmények elkövetőit is. Közreműködő partnerek lehetnek áldozatsegítő szervezetek, a Büntetés-végrehajtás, az elkövetők reintegrációjával foglalkozó szervezetek és a nemzetközi illetve helyi civil szervezetek.

Célunk, hogy elősegítsük a sértett támogatását; különösen az érzelmi támogatást és a helyreállítást. Programunkkal szeretnénk elősegíteni a sértettek és elkövetők közötti helyreállító eljárások elterjedését Európában, illetve erősíteni az európai sértett-elkövető programokban a sértettek részvételét. További célként fogalmaztuk meg hogy hozzájáruljunk az elkövetők normakövető értékrendjének kialakításához, valamint a társadalmilag igazságos közösségek létrehozásához Európában.

Várható eredményként a projekt 7 európai országban valósul meg a Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság (Prison  Fellowship International) sértettekkel és elkövetőkkel dolgozó partnerszervezetei segítségével. További két partner tudományos alapon értékeli a programot, ezzel támogatva az európai áldozatsegítés fejlődését, széleskörű terjedését, tudományos megalapozottságát. Tanulmány készül, amely feltárja a sértett és elkövető közötti helyreállító találkozások jelenlegi gyakorlatát és azt megalapozó tudományos ismereteket. Európa szerte hét országban 14 esetben valósul meg helyreállító párbeszéd sértettek és elkövetők között.