Události

Leden 2017

Mezinárodní vězeňské společenství uspořádá v roce 2017 dva cykly osmitýdenních setkávání obětí a pachatelů uvnitř věznic. V rámci Akreditace projektu Building Bridges je k dispozici je Poradna pro oběti tr. činů v Praze 6,  kde je možné se do projektu zapojit  pod vedením JUDr. Lucie Albrechtové.

Kontakt: 602 308 210, nebo info@prisonfellowship.cz

Říjen 2016

Po ukončení evropského grantu obdrželo Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. Akreditaci pro projekt Building Bridges od Ministra spravedlnosti ČR.

 

Zprávy únor 2016

6. února 2016 proběhl jednodenní seminář Mezinárodního vězeňského společenství určený novým dobrovolníkům. Na semináři se účastníci seznámili s projektem Building Bridges a jeho výstupy.DSC_0732 DSC_0733 DSC_0734 DSC_0750 DSC_0756 DSC_0778 DSC_0783 DSC_0787 DSC_0796 DSC_0801 DSC_0806 DSC_0830

 

Zprávy leden 2016:

Česká kriminologická společnost a Právnická fakulta Masarykovy Univerzity pořádala ve dnech 25.-26. ledna 2016 čtvrtý ročník konference KRIMINOLOGICKÉ DNY.V sekci Restorativní justice představila Gabriela Kabátová projekt Building Bridges odborné veřejnosti.

Zprávy prosinec 2015: 

V druhé polovině prosince proběhlo vánoční setkání poškozených a pachatelů z projektu BB ve Věznici Vinařice. Odsouzení hráli divadlo, napekli cukroví a přichystali obětem dárky. Další společné setkání proběhne o Velikonocích opět uvnitř věznice.

Vězni z Vinařic hráli 14. prosince ve věznici divadlo ( palanda je rekvizita) při vánočním setkání pro účastníky…

Posted by Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. on Donnerstag, 17. Dezember 2015

Ve Věznici Velké Přílepy se uskutečnil vánoční koncert pro odsouzené. Akce se měla primárně týkat jen odsouzených žen z projektu BB, nakonec vedení věznice požádalo o koncert i pro další odsouzené, které nebyly účastnicemi projektu.

Pondělí 7. 12. 2015

Posted by Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. on Mittwoch, 16. Dezember 2015

 

Pozvánka na seminář restorativní justice BB

Ve čtvrtek 3. prosince se bude konat seminář o průběhu projektu Building Bridges

Místo konání: Ředitelství probační a mediační služby, Hybernská 18, Praha 1

Čas: 13- 16 hodin

Prosíme o potvrzení účasti do 1. 12. 2015:  info@prisonfellowship.cz

Zprávy listopad 2015:

18.-19. listopadu se v Římě konala mezinárodní konference k projektu Building Bridges. ČR reprezentovala Gabriela Kabátová, Kelly Prudek, Dr. Beth Losiewicz, Mgr. Lucie Albrechtová, Prof. JUDr. Helena Válková, PhDr. Andrea Matoušková, PhDr. Simona Diblíková.

IMG-20151120-WA0006DSC_1157DSC_1206DSC_1238

Bulletin ~ Projekt Building Bridges

 1. listopadu 2015

Úvod – Konference projektu Building Bridges

 Na závěrečné konferenci v Římě ve dnech 19. – 20. listopadu 2015 byl předán významný milník projektu Building Bridges (BB). Počátkem roku 2014 jsme se dočetli v popisu projektu, že jednoho dne se tato konference uskuteční. Představit si, co by asi předcházelo tomuto okamžiku a jak  by program konference vypadal, to bylo prozatím něco nemožného.

Nakonec se ale konference zrealizovala. Účastnilo se jí kolem 90 delegátů, které jsme zaučili v průběhu celého projektu tak, abychom je motivovali k zahájení činnosti projektu BB ve jejich vlastních zemích a to nejen v rámci celé Evropy, ale i mimo ni.

Konference se konala v oblasti restorativní justice. Ve čtvrtek odpoledne se první část této konference soustředila na restorativní justici s (otevřenými) projevy od známých řečníků. Projevy přednesl doktor Martin Wright na téma Co restorativní justice nabízí obětem a pachatelům, dále doktor Cosimo Maria Ferri přiblížil Překonání logiky trestu a profesor Luciano Eusebio objasnil Reakce na zločin jako projekt spíše než jako odplatu .

Druhý den byl věnován přímo tématům projektu Building Bridges. Jeho partneři se ve svých čtyřech projevech zaměřili na cíle projektu a jeho dokončení, vědecké hodnocení, odborné přípravy a programovou organizaci opěrné reformy, kterou následovalo několik workshopů (například Příprava obětí a pachatelů na otevřený dialog, Úvod k usnadnění projektu Building Bridges nebo Navazování kontaktů se zainteresovanými subjekty). V koridoru konverzací došlo také k mnoha diskusím a výměně informací. Vězeňské společenství Anglie v jednom z těchto rozhovorů poukázalo na to, že materiál projektu BB na svých webových stránkách již byl využit k přepsání STP školení v Anglii.

V průběhu dne jsme si také poslechli doktora Giacinto Siciliasno. Potvrdil úžasné věci, které byly úspěchem projektu Building Bridges v jeho vězení v Miláně.

Konference se zúčastnilo mnoho delegátů ze všech partnerských zemí zejména přidružení partneři, delegáti z justičního oddělení, ředitelé věznic a také organizace restorativní justice. Pro partnera Vězeňské společenství Itálie to byla skvělá příležitost, aby pozvalo mnoho lidí ze své sítě, kteří se  zapojili a podíleli se na konferenci.

Speciální poděkování a uznání je potřeba vyjádřit Vězeňskému společenství Itálii, které připravilo tuto významnou a úspěšnou akci! Pouze oni znají všechny podrobnosti o tom, co muselo být organizováno. Konkrétně se jedná o PR, logistiku, rozhodnutí, která mají být provedena, změny na poslední chvíli a 1000 otázek, které mají být odpovězeny ve stejnou dobu.

Také Mezinárodní vězeňské společenství sdílelo důležitou novinku. V posledním projevu konference se Dan Van Ness podělil o svůj ambiciózní plán práce, jak dostáhnout 100.000 STP / BB (Sycamore Three Program / Building Bridges) dialogů do roku 2020.

Jeden z delegátů konference představil významný finanční fond, který je velmi pozitivní co se týká otázky dokončení a zacílení STP / BB dialogů. V blízké budoucnosti by to mohlo pomoci novým organizacím financovat další programy projektu BB. V popisu a provádění jejich nových plánů budou využívat výsledků projektu BB jako vědeckého hodnocení.

Páté nadnárodní setkání

 Večer 18. listopadu a ráno 19. listopadu se konala dvě projektové zasedání, která předcházela samotné konferenci.

Na prvním zasedání byly projednány konferenční plány. Těžištěm druhého zasedání byly všechny zbývající projektové aktivity. Dvěma důležitými význačnými výstupy projektu jsou vědecká hodnocení 14 pilotních programů a dokončení knihy Building Bridges, což je v rukou našeho partnera, University  Hull.

Dalším tématem, které je zapotřebí uvést, je revize příručky Building Bridges. Na rozdíl od některých drobných textových úprav přibude v ní navíc několik příloh. Díky tomu kroku budou všechny poznatky zaneseny do průvodce, a budou tak k dispozici on-line každé organizaci.

Datem 26.února 2016 projekt oficiálně končí. Závěrečná zpráva tak musí být vyhotovena nejpozději do 60 dnů od tohoto data.

Je velmi náročné zahrnout do zprávy veškeré dopady projektu, čímž se míní důsledek vyplývající z dialogů na životech obětí a pachatelů nebo jako vliv šíření úsilí. Tento projekt byl diskutován jak v televizních a rozhlasových rozhovorech, tak i v novinových článcích. Také se na něj odkazovalo v časopisech a na mnoha setkáních s dalšími  organizacemi a institucemi.

Aby byla připravena závěrečná zpráva, je zapotřebí udělat hodně administrativní práce. I když nejde o nejvíce putavou část projektu, partneři jsou si dobře vědomi důležitosti dokončení této části tak, aby bylo dosaženo vysokého standardu.

Je těžké změřit v delším časovém horizontu, do jaké míry byl projekt účinný. Ovšem, pohlédneme – li na působení projektu z krátkodobého hlediska, na konkrétní plány několika stávajících partnerů projektu a velkolepé plány Mezinárodního vězeňského společenství, zjistíme, že dodnes podtrhuje význam všech snah.

autor: Joost de Jager – koordinátor projektu BB

——————–

2. listopadu 2015 byl slavností zakončen  druhý pilot projektu Building Bridges ve věznici Velké Přílepy. Slavnosti se kromě obětí a pachatelů zúčastnili také poslankyně podvýboru pro vězeňství prof. JUDr. Helena Válková,, ředitel VV Praha Ruzyně plk. Ivan Horák, náměstkyně ředitele plk. Gabriela Ulrichová, vedoucí výkonu trestu major J. Bidovský, zástupce vedoucího výkonu trestu npor Tomáš Pešek a další zástupci Věznice Praha Ruzyně, zástupce Generálního ředitelství VS kpt. V. Džofko, zástupkyně Probační a mediační služby PhDr Andrea Matoušková, kaplan věznice Velké Přílepy, zástupce tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti a další významní hosté.

Do tohoto druhého pilotního projektu se přihlásilo opět 6 poškozených- dva muži a čtyři ženy. Jeden muž z pracovních důvodů projekt nedokončil. Přihlášených odsouzených žen bylo velké množství, ale účastnit se mohlo jen 6 vybraných žen. Výběr do projektu provádělo jak MVS, tak pedagogové a vedení věznice Velké Přílepy.

Pilotní projekt  měl opět 5 setkání dotovaných 3 hodinami. Samotným setkáním předcházelo několik setkání jen skupiny odsouzených a individuální i skupinová setkání poškozených.

Stejně jako první pilot u mužů ve Vinařicích, i tento pilotní projekt dopadl  podle hodnocení účastníků, facilitátorů a  také hostů Slavnosti, nesmírně úspěšně. Výstupy budou zveřejněny na začátku roku 2016 v publikace dostupné v 7 jazycích, včetně češtiny.

100_6497 100_6498 100_6501 100_6503 100_6504 100_6510 100_6513 100_6520 100_6524 100_6549 100_6553 100_6556 100_6569 BB Velké Přílepy foto 12191697_878626218872813_3165183150920576632_n BB_01 BB_1 BB_02 BB_2 BB_03 BB_4 BB_5 (2) BB_7 BB_5 BB_7 BB_8 BB_9

 

Zprávy říjen 2015:

7. října začala setkávání odsouzených a poškozených v druhém pilotním projektu ve VV Ruzyně- lokace Velké Přílepy . Projekt bude tedy vyzkoušen i u odsouzených žen. Věznice vytipovala 14 vhodných kandidátek a z nich do projektu bylo vybráno šest. Po přípravném setkání a přípravě odsouzených i poškozených byl projekt úspěšně odstartován a skupina se bude setkávat opět pětkrát ke společnému rozhovoru o možném restorativním řešení zločinu. Projekt bude zakončen oslavou s pozvanými hosty, zástupci odborné veřejnosti a médií.

Zpráva září 2015

Slavnostní ukončení prvního pilotního projektu, který se uskutečnil ve Věznici Vinařice od 24. 8. do 21. 9. 2015   IMG_0592IMG_0593IMG_0605IMG_0607IMG_0598IMG_0601IMG_0618IMG_0623IMG_0624IMG_0652IMG_0668IMG_0675IMG_0677IMG_0678IMG_0679IMG_0681IMG_0682IMG_0690IMG_0691IMG_0625IMG_0680IMG_0708IMG_0709IMG_0712IMG_0663

Pětitýdenní restorativní dialog mezi vzájemně nesouvisejícími pachateli a poškozenými byl slavnostně zakončen ve Věznici Vinařice v pondělí 21. 9. 2015

Oslavy se kromě 6 pachatelů, 6 poškozených, 3 facilitátorů a dvou terapeutů, účastnili také zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, zástupci GŘVS,  zástupci vedení věznice Vinařice, PMS, neziskových organizací a tisku.

Projekt zakončili pachatelé dopisy, závazky a symbolickým odškodněním pro přítomné oběti jiných trestných činů. Poškození napsali dopisy ( které nebudou odeslány) svým vlastním pachatelům, lidem, kteří jim velmi ublížili. V naprosté většině vyjádřili svou velkou lítost, ztrátu, ale nakonec i odpuštění, které pomáhá k uzdravení a snížení strachu.  Pachatelé se naopak ve svých dopisech ( které také nebudou odeslány) omluvili lidem, které poškodili, nebo kterým zničili životy.

Projekt proběhl v harmonické a bezpečné  atmosféře, která byla nemizela ani při vyprávění a popisech velmi smutných a velmi vážných zločinů.

Jak všichni poškození, tak všichni pachatelé vyjádřili s projektem spokojenost a považují jej za jistý  životní předěl a nesmírně pozitivní zkušenost. Díky tomuto projektu, mají někteří opět naději na uzdravení z následků zločinu a smysluplné pokračování života.

Restorativní justice staví do popředí nejen spravedlivý trest, ale zejména odstranění následků zločinu, nápravu toho, co se stalo špatně, náhradu za citové, materiální a další újmy, které zločin způsobil. Samotný trest nepomáhá obětem s vypořádáním škod a újmy. Rozhovory s pachateli o tom, jak je možné dát věci opravdu do pořádku, mají pro oběti své místo a uzdravující schopnost. Pro pachatele je to příležitost uvidět za trestný činem místo paragrafu, skutečnou lidskou bytost, které ublížili. Pokud dojde k empatií, přiznání, přijetí odpovědnosti,  a krocích odčinění, je pachatel na dobré cestě k tomu, aby již nerecidivoval. Při současných vysokých procentech recidiv, jsou takovéto nové projekty nezbytné.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Projekt Building Bridges konečně zahájen 24. srpna 2015 i v České republice ve Věznici Vinařice
IMG_0596
http://www.prisonfellowship.cz/projekt-building-bridges-zahajen/

 

Novinky červenec 2015 – dvoudenní setkání představitelů partnerských zemí Building Bridges v Maďarsku. 

BB transl_newsletter-1BB transl_newsletter-2

Zpráva červen 2015:

Ve středu 3. 6. proběhlo první školení tří zaměstnanců věznice Vinařice pro projekt Building Bridges.

Ve středu 24. 6. proběhl ve Věznici Vinařice úspěšný výběr přihlášených pachatelů do projektu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zpráva květen 2015:

Dne 12. 5. 2015 dostalo MVS povolení od GŘVS kontaktovat Věznici Vinařice, kde se uskuteční první pilotní projekt Buidling Bridges od poloviny srpna 2015.

——————————————————————————————————————————————-

Zpráva o projektu EU Building Bridges (dříve Zacheův strom) v České republice – květen 2015

 

Všechny země PFI, které se účastní projektu BB byly vyzvány ke zveřejnění informací o probíhajícím projektu, který je už za svou polovinou. Proto tak činí i ČR.

Počátky projektu sahají do doby před třemi lety. V roce 2012 přiletěla do České republiky paní Lynette Parker, odbornice PFI pro restorativní justici, úzce spolupracující s Dan Van Nessem, tvůrcem projektu restorativní justice Zacheův strom, aby vyškolila zájemce o tento projekt a bylo možné jej uvést do praxe v ČR.

O třídenní seminář, konaný v říjnu 2012 v Praze u Františkánů, byl velký zájem. Přihlásilo se na 40 zájemců. Byli to  nejen dobrovolníci MVS, ale i sociální kurátoři, zaměstnanci několika věznic, vychovatelé, kaplani, psychologové, novináři, pracovníci neziskových organizací a studenti z příbuzných oborů. Na konci semináře dostali 34 účastníci certifikát PFI/MVS podepsaný paní Lynnette Parker.

O dva roky později (2014) se spojilo 7 organizací PFI v Evropě a dvě výzkumná centra, aby za finanční podpory Evropské Unie vyzkoušeli společně projekt jak tři země, kde se Zacheův strom ještě nekonal, tak i země, kde projekt už dlouhodobě patří mezi používané metody ke snižování počtu recidivního chování a k podpoře obětí trestných činů.

Doba trvání projektu Building Bridges je od března 2014 do února 2016. Samotnému praktickému průběhu projektu je věnována doba od března do září 2015. Doba předtím a doba poté je věnována teoretické přípravě a následně zhodnocení projektu.  Projekt bude veřejně představen v listopadu 2015 při konferenci v Římě pro 100 účastníků.

V každé ze sedmi zemí se uskuteční dva pilotní projekty. Jeden pilotní projekt trvá od 5ti do 8 mi týdnů a probíhá uvnitř věznice. Zmapováno bude tedy 14 pilotních projektů a sedm různých přístupů k této problematice v sedmi zemích Evropy.

Pod novým názvem Building Bridges se skrývají dvě změny oproti původnímu projektu Zacheův strom. Projekt Building Bridges se více zaměřuje na participaci a potřeby obětí a na startování ozdravujícího procesu skrze restorativní dialog mezi pachatelem a obětí trestného činu. Dříve byl projekt zaměřen spíše výhradně na snížení trestné činnosti pachatelů. Dalším rozměrem projektu Building Bridges oproti registrovanému programu Zacheovu stromu je otevření projektu pro více organizací, respektive pro všechny organizace, které budou mít zájem tento projekt vyzkoušet a přizpůsobit svým možnostem, podmínkám a zvyklostem.

Building Bridges chce zmapovat pod odborným dohledem University Hull ve Velké Británii a Makam Research v Rakousku, nejen samotný průběh projektu, ale i přístup jednotlivých zemí. Budou se mapovat přípravné kroky, jako je navázání spolupráce s organizacemi pracujícími s obětmi, spolupráce se zástupci justičního systému, s vedeními věznic a dalšími subjekty. Důležité je v projektu posoudit, jak jsou věznice samotné otevřené novým projektům a jak je přijímají, jako nástroj ke snižování recidiv.  Následně projekt mapuje, jak se oběti do projektu dostávají, jak intenzivní příprava je zapotřebí, jak k této nabídce nového projektu přistupují. To samé se ověřuje u odsouzených: jejich přístup, motivace k participaci, a pak se samozřejmě hodnotí každé jednotlivé setkání. Výstupem je porovnání měřitelných hodnot přístupu k problematice kriminality před a po ukončení projektu a to jak u obětí, tak u pachatelů. Dalším měřítkem je samotný prožitek projektu a výpovědi o něm ze strany všech účastníků při posledním setkání, které se nazývá oslava a ke kterému budou přizváni odborníci z dané oblasti, aby si vyslechli zkušenosti účastníků z projektu, který jinak probíhá uzavřeně, bez účastni kohokoliv zvenčí.

Projekt BB v ČR se již delší dobu odchyluje od plánovaného harmonogramu. V listopadu loňského roku vstoupilo MVS v jednání s GŘVS o uskutečnění prvního pilotního projektu (ze dvou plánovaných) na počátku března 2015.

Doba pro vyjednávání podmínek ve věznici pro zahájení projektu je bohužel mnohem delší než u ostatních zahraničních partnerů. Otázka, proč tomu je, není zcela jasná.  V Holandsku například první pilotní projekt již skončil, ačkoliv Holandsko si vybralo variantu 8mi týdenní. ČR se rozhodlo pro variantu 5ti týdnů.

Oba pilotní projekty mají skončit nejpozději na konci září 2015. Protože se blíží doba prázdnin, a zatím MVS na povolení čeká 5 měsíců, přičemž povolení druhého pilotu je podmíněno posouzením úspěšnosti pilotu prvního, lze se obávat trvajícího zpoždění. Ale i tato skutečnost patří k vypovídajícím ukazatelům probíhajícího výzkumu v přístupu k pomoci obětem i snah o snižování jevu vysoké recidivy v jednotlivých zemích a je proto významná a je třeba ji přijímat jako mapovatelnou danost současné situace v ČR.

Českou zvláštností má být i přítomnost pracovníka věznice, proškoleného MVS pro účast v projektu v roli asistenta při setkávání obětí a pachatelů. Tato podmínka GŘVS má svá pozitiva i negativa. Pracovník bude znát mnoho informací, které mají pro bezpečí obětí zůstat utajené (např. jejich identita). Naopak pozitivní je, pracovník, pokud bude věznicí dobře vytipován, bude mít možnost dohledu na klima ve věznici, bude moci na participující odsouzené pozitivně působit, povzbuzovat je k plnění zadaných úkolů a bude moci zejména s porozuměním vnímat prožívání odsouzených, kteří se projektu zúčastní.

Projekt má své partnery v Probační a mediační služně a v poradně Respondeo. Další odborníci se rekrutují i z jiných významných organizací, které pracují s oběťmi trestných činů.

Oběti byly do projektu vybrány většinou na konci roku 2014, některé do příprav vstoupily počátkem roku 2015. Ideálně nemá být dlouhá doba (delší než 2 měsíce) mezi rozhodnutím do projektu vstoupit a jeho zahájením. Dříve poškozený člověk nesmí být v žádném případě stresován.

Do projektu se hlásí oběti, které se o projektu nedozvídají z tisku, či jinou oficiální formou, ale jsou to lidé, kteří osobně znají někoho, kdo o projektu pozitivně referuje, nebo kdo zná ze zahraničí podobné zkušenosti.

Pro projekt vybralo vedení Vězeňské služby nejprve po dlouhém vážení Věznici Pardubice. Protože oběti trestných činů, připravené pro první pilot jsou pouze z Prahy, vzdálenost věznice byla pro projekt nedostupná. Další vybranou věznicí jsou Vinařice. Oběti trestných činů jsou ochotné do této věznice jednou týdně dojíždět.

V současné chvíli čeká MVS na povolení GŘVS začít jednat s touto konkrétní věznicí o termínu zahájení projektu, o časových možnostech věznice pro výběr konkrétního dne a hodiny v týdnu, o výběru místnosti k setkáním, o výběru především pachatelů a jednoho zaměstnance věznice, který bude proškolen jako asistent.

Praha 11. 5. 2015

———————————————————————————————————————————————-

Zpráva, duben 2015

Generální ředitelství Vězeňské služby rozhodlo o konání prvního pilotního projektu BB ve Věznici Vinařice.

 

Zpráva březen 2015: Pozvánka na seminář

Sdružení Za branou zve na seminář o vztahu pachatel a poškozený ve čtvrtek

 26. 3. 2015 od 14 hodin

 adresa: Krakovská 21, Praha 1, klubovna v přízemí v Praze 1, budova SONS ČR

MVS zde představí projekt Building Bridges

Více zde: http://www.zabranou.cz/news/seminar-o-vztahu-pachatele-a-poskozeneho/

Restorative dialogues with victims and offenders

                       Newsletter by Joost Jager – průběhu projektu BB

18. března 2015

 Dne 12. března 2015 byla předložena vedoucímu projektu EU průběžná zpráva týkající se stavu projektu Building Bridges (BB). Zaměřuje se na pokrok, pokud jde o konkrétní výstupy projektu, jakož i finanční situaci.

Tato “Průběžná zpráva” představuje důležitý milník, který ukazuje, že:

 • jsme v polovině naší doby projektu
 • dosahujeme konečné fáze, v níž skutečný program BB s oběťmi a pachateli se koná v sedmi evropských zemích včetně vyhodnocení těchto školení
 • abychom zrealizovali tyto programy, vynaložili jsme úsilí na napsaní průvodce pro koordinátora, dále výběr a výcvik koordinátorů, hledání a přípravu oběti a pachatele k účasti na společných zasedáních

Cíle projektu BB

V rámci celkové restorativní justice a obětí empatie, projekt BB si klade za cíl:

 • podporovat oběti trestných činů, zejména emocionální podporu a restaurování
 • podporovat procesy restorativní justice mezi pachateli a oběťmi v Evropě
 • přispívat k účasti oběti v evropských programech mezi obětí a pachatelem
 • přispívat k práci na systémech změny hodnot s pachateli v následku trestného činu
 • přispívat sociálně spravedlivým komunitám v Evropě

Ohlédnutí zpět

Ve dnech 6. – 8. března 2014 jsme měli počáteční setkání ve městě Zoetermeer (Nizozemí), kde jsme se setkali s velkou skupinou zástupců devíti partnerů (sedm organizací, které provedou školení a dva vědecké partnery). Partneři pocházejí z Rakouska, České republiky, Německa, Velké Británie, Maďarska, Itálie, Portugalska, Španělska a Nizozemí.

Na tomto setkání jsme položili základ pro spolupráci projektu v příštích dvou letech. Samotný projekt byl projednán včetně všech souvisejících předpisů EU. Konečnému ujasnění předcházelo mnoho otázek, díky kterým jsme dospěli ke společnému pohledu na projekt a očekávaných příspěvků od partnerů. Většina partnerů neměla žádnou zkušenost s prací v nadnárodních projektech.

Spuštění tohoto projektu by tak otevřelo nové způsoby práce s pachateli stejně jako oběťmi, založené na sdílení všech poznatků získaných v různých existujících programech a podporované vědeckým hodnocením.

Důležitým tématem, o kterém se diskutovalo, byly rozdíly Program Sycamore Three (STP).

Projekt BB v podstatě navazuje na STP, obohacuje tak stávající obsah o další. Součástí projektu BB je, zaměřit se na oběti, jak je zaměstnat, jak je motivovat, jak proškolit oběti i pachatele ve stejnou dobu a jak to poznamená celé školení. Program STP byl spuštěn v různých formách v Evropě a prostřednictvím projektu BB se zaměřujeme, aby bylo v programech zahrnuto více obětí, a tak lépe usnadněn kombinované školení pro oběť nebo pachatele.

Vědecké zhodnocení těchto školení dodá cenné informace, které podpoří cíle ke spuštění programů BB v jiných evropských zemích.

Na počátečním setkání byla zahájena první fáze projektu s Workstream 1: Fáze průzkumu.

Druhé setkání se konalo v červenci 2014 na univerzitě Hull (Velká Británie). Na tomto zasedání se diskutovaly a prezentovaly výsledky průzkumných prací, z nichž vzešly tři důležité dokumenty. Ty jsou k dispozici na webových stránkách projektu BB:

Dokument “Průzkum stávajícího STP pro restorativní justice ve věznicích v Evropě a literární recenze” (WS 1. D1.2 Metodika), což je dokument, který prezentuje výsledky 17 kvalitativních rozhovorů v Evropě s STP koordinátory (WS 1. D1.3a Rozhovory o výzkumné zprávě s koordinátory) a doklad “oběť pachatel setkání pro dialog restorativní justice: Přehled”. (WS1 D1.3 c VOM Posudek).

Na základě sekundárního výzkumu se můžeme posunout k Workstream-u 2: Koordinátor a přípravná fáze. Nezbytným předpokladem bylo sepsaní příručky pro koordinátory projektu BB. Na univerzitě Hull jsme diskutovali o délce obsahu příručky a spisovatelích v každé kapitole.

Třetí setkání se konalo ve dnech 20. – 21. ledna 2015v Leonbergu (Německo). Hlavním cílem bylo dokončit Workstream 2 a zavedení Workstream 3.

Bylo docela náročné pracovat společně na jednom průvodci během Workstream-u 2. Museli jsme je rozšířit o další pracovní zasedání ve večerních hodinách, abychom to zvládli. Výsledkem byl dokument “Průvodce zakládáním a spuštěním programu BB”, který je přístupný na webových stránkách (Průvodce programu BB – 09.02.2015).

Další rozhodující kroky tohoto workstreamu řešily, jak najít oběti, pachatele a koordinátory včetně jejich zaškolení.

Museli jsme zkonzultovat možnosti zaškolení koordinátorů ve Španělsku a Portugalsku, jelikož před spuštěním programu STP ještě neměli žádné zkušenosti. Bylo to chápáno jako opomenutí v plánu projektu. Naštěstí se rychle našlo řešení, jenž bohužel, způsobilo v těchto zemích určité zpoždění v řadě aktivit.

To nás přivádí k Workstreamu 3: Provádění a vyhodnocení programu BB. Celkem 14 pilotních programů BB se koná v průběhu tohoto workstream-u až do srpna 2015. V průběhu a po skončení dotazování a jiných metod měření programu BB budou použity, aby zhodnotily vliv programu BB na účastníky.

Co doposud získali partneři projektu?

Může se to trochu lišit u jednotlivých partnerů, nicméně, je zde celá řada pozitivních výsledků:

 • poučení z různých zkušeností od devíti partnerů (praktické a vědecké)
 • učení podílet se na společných cílech a sledovat časové osy
 • utváření podpory a spolupráce s různými podpůrnými skupinami obětí, jakož i další partnerské sítě a organizace
 • organizování akce pro oběti pod záštitou programu BB, který zvýšil dosah v poškozeném životním prostředí
 • projekt také napomáhá v oblasti budování kapacit, předpokladem pro dosažení cílů strategie projektu v dlouhodobém horizontu

Příští rok

V červenci 2015 se partneři sejdou v Budapešti, aby vyhodnotili Workstream 3 a pracovali směrem k závěrečné konferenci v Římě v listopadu 2015. Na této konferenci budeme zavádět program BB a jeho vědecké vyhodnocení k širokému publiku, sdílet naše zkušenosti s projekty a výsledky, také motivovat ostatní organizace, aby využily všech nových znalostí a zkušeností, a tím přispěly k obnově obětí a pachatelů.

Joost de Jager

Koordinátor projektu BB

Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou JUST / 2013 / JPEN / AG programu Evropské unie. Obsah této publikace je výhradní odpovědností autora a v žádném případě neodrážet názory Evropské komise.

Zpráva únor 2015: Pozvánka na schůzku:

Další schůzka těch, kdo byli obětí trestného činu a chtějí se připojit k projektu Building Bridges se uskuteční 19. 2. 2015 od 18 hodin na Praze 6. Pro bližší informace telefonujte na číslo 602 308 210.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pozvánka:

Milí přátelé,

dovoluji si vás pozvat na informativní setkání těch, kdo se zúčastní projektu Building Bridges v roli poškozených/obětí trestného činu:

dne 4. 2. 2015, v Praze 6 od 17,30- 19, 30 hodin ( Pro místo setkání volejte 602 308 210)
Vážím si toho, že do projektu vstupujete. Je to svým způsobem historický okamžik, kdy se u nás tento model  restorativního dialogu mezi nesouvisejícími pachateli a oběťmi prvně představuje. Jeho výsledky mohou mít velký přínos pro snižování recidivního chování odsouzených a pro uzdravování obětí  z následků trestných činů.

Účast každého z Vás značně ovlivní budoucí přijetí projektu mezi registrované a používané programy uvnitř věznic. Projekt bude pečlivě sledován dvěma výzkumnými centry. Vaše jména ale mohou zůstat v naprosté anonymitě, protože v programu můžete zvolit jiné jméno, aby Vaše soukromí a bezpečí nebyly ničím nijak ohroženy.

Ráda bych Vás na schůzce seznámila s úplným obsahem projektu, se všemi detaily jak průběhu jednotlivých pěti setkání, tak obecně s pravidly pro vstup do věznic a ráda bych odpověděla na všechny otázky, které k projektu budete jistě mít.

Před samotným vstupem do věznice vás nesmí čekat žádné překvapení. Budete předem dobře vybaveni všemi potřebnými informacemi a znalostmi projektu a také seznámeni s každým detailu setkání s pachateli jiných trestných činů. Všichni budete mít také už od této chvíle k dispozici manuály projektu.

Zároveň na setkání srdečné zvu partnery projektu, tedy zástupce Probační a mediační služby a poradny Respondeo, a také všechny facilitátory, kteří se projektu budou účastnit. Přesto naše skupina nebude velká.

První ze dvou pilotních  projektů  by měl začít na začátku března v jedné z pražských věznic. Čekáme na rozhodnutí GŘVS.

S přáním všeho dobrého a velkým očekáváním, co projekt nám všem přinese,

srdečně,
Gabriela Kabátová

Výkonná ředitelka

 

Plán pravidelných setkávání partnerů a závěrečná konference se školením

 • 6 – 8 březen 2014: Zahajovací setkání v Zoetermeer, Holandsko
 • 14 – 15 červenec 2014: Setkání partnerů  v Hull, Velká Británie
 • 20 – 21 leden 2015: Setkání partnerů ve Stuttgartu, Německo
 • 1.- 3. červenec 2015: Setkání partnerů v Budapešti, Maďarsko
 • 19 – 20 listopad 2015: Konference se školením pro 100 účastníků, Řím, Itálie

 

Zpráva leden 2015: Pozvánka pro účastníky projektu v ČR

… pro ty, kdo se setkali se zločinem v roli oběti

BUILDING BRIDGES  -Restorativní dialogy mezi oběťmi a pachateli trestných činů

www.prisonfellowship.cz a www.restorative-justice.eu/bb

Připojte se k naší akci věnované podpoře obětí trestných činů

Jste zváni, abyste se zúčastnili informativních setkání na podporu obětí trestných činů v rámci projektu Building Bridges. Chceme vám nabídnout možnost dozvědět se více o projektu Building Bridges. Chceme si poslechnout vaše zkušenosti a dozvědět se o vašich potřebách a chceme si společně promluvit o možnostech, jak se dá pracovat na nápravě škod způsobených trestnými činy.

Restorativní justice

Věříme, že vězení jsou místem, kde by odsouzení měli mít možnost změnit svůj život a své jednání. Ve standardním trestním soudním řízení pachatel často nebývá konfrontován s obětí. Proto hájíme principy tzv. restorativní justice, která dává oběti možnost vyprávět svůj příběh o trestném činu a o tom, jaký dopad to na její život  mělo.

Podstatou restorativní justice jsou tyto otázky: Na koho má trestný čin dopad? Jakou škodu trestný čin napáchal? Jak je čin možné případně napravit? Restorativní justice nabízí dialog mezi oběťmi a pachateli, který má vést k nápravě, změně úhlu pohledu a ovlivnění světa toho druhého.

Partneři projektu v ČR:

Probační a mediační služba ČR  https://www.pmscr.cz/

Respondeo  http://www.opnymburk.cz/

O programu

Oběti trestných činů často ještě po dlouhou dobu prožívají následky činu. Mnoha obětem pomůže, když mohou upřímně mluvit o tom, co se stalo.

Projekt Building Bridges je program realizovaný uvnitř věznic a je určen obětem a pachatelům a je zprostředkováván Mezinárodním vězeňským společenstvím.

K účasti na tomto 5-6 týdenním programu jsou zvány jak oběti, tak pachatelé.

Program dává obětem možnost setkat se s pachateli nesouvisejících trestných činů (tedy ne těch, které byly spáchány proti nim), klást jim otázky a vyprávět svůj příběh o tom, jaký dopad na jejich život měl spáchaný trestný čin. V programu jsou mnoha způsoby prezentována témata jako zodpovědnost, náprava a smíření. Hlavní důraz je ale kladen na příběhy účastníků.

Chcete…

 • Chcete se dozvědět, jak se druzí poškození vypořádávají se zločinem?
 • Chcete se dozvědět, jak se můžete vypořádat s důsledky zločinu ve svém životě i v budoucnosti?
 • Chcete se dozvědět, jak se pachatel dostane až k tomu, že se dopustí zločinu?
 • Chcete konfrontovat pachatele s důsledky jejich činů?
 • Chcete udělat kroky k tomu, abyste uzavřeli životní kapitolu toho, co se stalo, a zahájili proces uzdravování?

Pak vás zveme, abyste se zapojili do programu Building Bridges, který může naplnit vaše potřeby.

Proč se zúčastnit?

Za dobu, kdy se tento projekt koná v mnoha zemích na celém světě, již pomohl velkému počtu obětí, které se ho zúčastnily.

Program má za cíl pomoci vám v těchto oblastech:

 • Obdržet odpovědi na vaše otázky
 • Zažít hlubší uzdravení z traumatu daného skutečností, že jste se stali obětí trestného činu
 • Nabídnout kontakt s pachateli a podívat se na jejich situaci
 • Vést konstruktivní dialog s pachateli, který by mohl změnit jejich postoje
 • Přijmout omluvu nebo jiný symbolický čin nápravy a obnovy

Účast v projektu Building Bridges

Pokud jste se vy, nebo někdo z vašich blízkých stali v několika posledních letech obětí trestného činu, pokud jste ochotní jít spolu s moderátorem, dobrovolníky a dalšími oběťmi do věznice a pokud jste ochotni vyprávět svůj příběh, kontaktujte nás!

Máte otázky? Neváhejte a obraťte se na nás.

Můžete se zapojit do něčeho prospěšného. Přihlaste se co nejdříve.

Projekt Building Bridges dává obětem hlas!

………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: 03.01.2014

Projekt Building Bridges

Komu: Pro všechny partnery projektu Building Bridges

Od: Joost de Jager – PF Nizozemí

Zdroj:  – Dokumentový popis projektu a jeho provedení

– Setkání dne 16.prosince 2013 s Die Berater / Makam / Seehaus / PFI

 1. Úvod
 2. Zúčastněné strany
 3. Vysoká úroveň přehledu o projektu BB
 4. Podrobnosti o projektu
 5. Časová osa
 6. Počáteční a následná setkání
 7. Příprava na počáteční setkání
 8. Rozpočtové otázky
 9. EU – pokyny pro správu
 10. Důležité body
 11. Další kroky

 ————————————————– ————–

 1. Úvod

“Building Bridges” je název projektu, který potrvá 2 roky. Započne v roce 2014 a bude přispívat k podpoře postupu restorativní justice mezi pachateli a oběťmi v Evropě.

Devět různých stran (dále jen “konsorcium”) v rámci Evropy se dohodlo, že společně spustí projekt v roce 2014, a pokud splní všechna požadovaná kritéria, tak Evropské společenství z toho pokryje 80%  v roce 2015. To znamená, že žádost o projekt musela být připravena a předložena do EU před květnem 2013. Toto úsilí vynaložili dva partneři, Vězeňské společenství Německo (Seehaus) a Die Berater/Makam (Rakousko). Evropská unie tak schválila žádost.

Nyní se musíme soustředit na samotný projekt, který velmi důležitý pro všechny partnery. Před námi leží několik poměrně náročných úkolů. Společně musíme dokázat, že to, o co jsme žádali, bylo hotovo a mělo smysl. Na krátkodobější cíle se zaměřujeme nyní (protože projekt trvá jen 2 roky), kdežto ty dlouhodobější si ponecháváme v našich myslích. Chceme se ujistit, že projektové aktivity se budou transformovat do standardních programů v mnoha zemích, a tak ovlivní životy obětí a pachatelů.

 1. Zúčastněné strany

Většina partnerů (7) se skládají z organizací Vězeňského společenství (NL, DE, PT, ES, CZ, IT, HU), které užívali pomoci pro správné zhodnocení projektu ze strany Hullovi University a Makam/Die Berater. Německo (Seehaus) a Makam úzce spolupracovaly ve fázi projektové přípravy Vězeňského společenství; Mezinárodní vězeňské společenství (MVS) se zúčastnilo prostřednictvím Regionálního spojení západní Evropy a Kanceláře pro rozvoj.

Na této úrovni MVS partneři spustili společný projekt v Evropě poprvé. Je to velká příležitost, a tato nová zkušenost by se měla plně zužitkovat. Práce s různými kulturami a jazyky vyžaduje zvláštní pozornost všech partnerů. I když mají společný cíl, situace jednotlivých místních partnerů je jiná, což může mít za následek přizpůsobené  výstupy/implementaci.

 1. Vysoká úroveň přehledu o projektu BB

Úplný popis a realizace projektu se skládá z 26 stran, je základem našeho projektu a bude hodnocena podle svého obsahu. Zde je stručný popis toho, co bude následovat.

Building Bridges” je název projektu pro činnosti, které směřují k těmto krátkodobým cílům:

 • prozkoumat možnosti, jak spustit ‘Sycamore project tři “(STP) ve více evropských zemích
 • přizpůsobit program v multikulturním prostředí uvnitř i vně věznice
 • trénovat pomocníky v metodice
 • provádět výcvik ve 14 různých nastaveních uvnitř i vně věznice
 • komplexní hodnocení, aby bylo možné přispět k datové základně, která by umožnila a ztížila faktory pomoci obětem na celoevropské úrovni

Vzhledem k tomu, že Evropské Společenství finančně přispívá na 80% nákladů projektu, projektový tým musí splňovat všechny pokyny a požadavky stanovené Evropskou unií. To vyžaduje zvláštní pozornost ze strany všech partnerů v průběhu celého projektu. Schválení projektu Evropským Společenstvím dále tvoří poměrně striktní forma a pozice rozpočtu. Na konci zahajovací fáze Vězeňské společenství Německo a Makam požádaly Vězeňské společenství Nizozemí vzít roli projektového řízení, kterou přijaly (konkrétně Joost de Jager).

Aktivity projektu se rozdělily do takzvaných “workstreams ‘, což představuje 5 souborů aktivit (0, 1, 2, 3 a 4) vedoucích ke specifickému výstupu. Koordinace jednotlivého workstreamu byla jmenována k jednomu z partnerů (= vedoucí partner).

 • Workstream 0: = Projektové řízení: Vězeňské společenství Nizozemí
 • Workstream 1: = Zkoumající fáze: Výzkum v Makamu
 • Workstream 2: = Přípravná fáze: Vězeňské společenství Maďarsko
 • Workstream 3: = Fáze provádění a vyhodnocení: Vězeňské společenství Německo (Seehaus)
 • Workstream 4: = Školící konference a rozšíření: Vězeňské společenství Itálie
 1. Podrobnosti o projektu

Doporučuji, abyste si přečetli oficiální dokument “Popis projektu a jeho provádění“.

 

 1. Časová osa

Cílem je oficiálně zahájení projektu v polovině února 2014 a počáteční setkání v březnu. Nejprve Evropské Společenství ho musí schválit a zbytek závisí na včasném dodaní oficiálních dokumentů od všech partnerů (formuláře právních subjektů, dokumenty a mandáty). Projekt bude trvat po dobu 2 let. V případě, že konečné cíle se neprovedou včas, je zde určitý prostor pro pár měsíců zpoždění. V zásadě se projekt dokončí v únoru 2016.

 1. Počáteční a následná setkání

Naplánovali jsme setkání ve dnech 8. – 10. března ve městě Zoetermeer, Nizozemí, které je domácí základnou Vězeňského společenství Nizozemsko (oficiální název je “Gevangenenzorg Nederland”). Poslední setkání se uspořádá formou konference. Tam by mohly zaznít zajímavé důvody, které by vedly k odchýlení se od následujícího (předběžného) přehledu setkání:

 • – 8. březen 2014: Zoetermeer (Nizozemí, začátek)
 • července 2014: Stuttgart (Německo)
 • leden 2015: Londýn (Velká Británie)
 • prosince 2015: Řím (Itálie)

Namísto osobního setkání se budou konat meetingy prostřednictvím zařízení Skype.

Hrubé načrtnutí projektu vypadá asi takto:

 • 7. únor 2014: Výzkum, příprava
 • červenec 2014 – listopad 2014: Průvodcovské knihy, výukové materiály
 • prosinec 2014 – konec: Provádění
 1. Příprava na počáteční setkání

Na jedné straně můžeme s jistotou konstatovat, že projekt oficiálně začíná počátečním setkáním v březnu. Od té chvíle se zaměříme na to, co je nezbytné dodat jakožto úkoly pro výzkum, hledání obětí, pachatelů atd. Na tomto setkání si uděláme obrázek o tom, čeho chceme dosáhnout, společně s pokyny, administrativními podmínkami, dostupnými rozpočty, rolí workstream-u a také, co můžeme očekávat od různých partnerů. Na druhé straně velmi pomůže, když si každý sám připraví část, abychom mohli pečlivě přečíst podrobný popis projektu. Jen tak budeme schopní identifikovat význam pojmu “restorativní justice” ve vaší zemi, číst o STP na internetových stránkách Mezinárodního vězeňského společenství

(http://www.pfi.org/issues/restorativejustice), strávit nějaký čas nad diskuzí s kolegy případně s dalšími stranami  projektu o jeho cílech a vaší místní situaci.

 1. Rozpočtové otázky

Část předložení projektu plánu EU obsahuje podrobný návrh rozpočtu. Většina partnerů neměla žádnou roli v tomto procesu. Makam/Seehaus připravila tento dokument, přičemž si zakládá na velmi dobré znalosti dalších projektů financovaných ze strany EU. Se souhlasem projektu se rovněž musíme držet rozpočtu, jak je popsáno v návrhu projektu. Existuje tu určitá flexibilita, která s využitím konkrétních částek současného rozpočtu jako základu pro každého partnera, bude představovat velmi praktický výchozí bod.

Podrobný rozpočet ukazuje následující údaje pro jednotlivého partnera:

Všeobecně:

 • Celkové náklady (a výnosy): 570,000, –

Viz rozklad v podrobném přehledu rozpočtu

 • Příspěvek EU: 455,000, –

To je 80% z celkového příjmu, což znamená, že každý partner bere odpovědnost financovat 20% této části z celkového rozpočtu.

Členění podle jednotlivých partnerů v zaokrouhlených částkách (podrobnosti viz podrobný rozpočet)

 Partner projektu (PP)          Rozpočet celkem       Příspěvek od EU       Příspěvek PP

 • PF NL 000                      85.000                         21.000
 • PF HU 000                        24.000                         6.000
 • PF PT 000                        26.500                         6.500
 • PF DE 500                        50.000                         12.500
 • PF IT 500                        53.500                         13.000
 • PF CZ 500                        34.000                         8.500
 • PF ES 000                        38.500                         9.500
 • Makam             000                        78.500                         19.500
 • Uni Hull             000                        66.500                         16.500

*PF = Vězeňské společenství

 1. EU – pokyny pro správu

EU může pouze podpořit projekt, jestliže budeme plnit všechny pokyny a poměrně přísná pravidla. Musíme obhájit pokyny popsané v popisu projektu. Čemuž bude předcházet pravidelné informování z naší strany.

Náklady

Veškeré náklady (výdaje) musí být přesně sledovány  uchovávány po dobu 5 let poté, co projekt je ukončen. Akceptovány jsou pouze náklady vzniklé po formálním zahájení projektu. Ovšem toto datum musí být ještě dohodnuto.

Několik příkladů:

 • např. náklady na zaměstnance musí být doprovázeny úředním platební složenkou, dokladem o zaplacení mezd,
 • seznam uchazečů na setkání
 • výkazy musí být vyplněny pro každou osobu, která je se účastní celého projektu
 • přesné náklady na pracovní síly musí být vypočteny na základě pravidel EU (denní sazby nákladů na zaměstnance
 • účtenky od nákladů na hotel, stravu (paušální sazby nejsou povoleny)
 • pokud jeden subdodavatel přesáhne víc než 5.000, jsou zapotřebí 3 nabídky
 • veškeré údaje jsou uvedeny v Eurech

Abychom provedli vše stejným způsobem (u všech 9 partnerů), později budou k dispozici další nástroje.

Další požadavky

 • musí být vytvořena internetová stránka “Building Bridges”
 • potřebujeme subdodavatelského auditora po prvním a druhém roce
 1. Důležité body
 • Ujistěte se, že máte včas správnou pracovní sílu
 • Všechna jednání jsou v angličtině, proto mysleme na osoby, jejichž mateřským jazykem není angličtina (jako v mém případě), aby se v tomto období mohli začít učit!
 • Všichni partneři by měli mít k dispozici peníze, aby pokryli vlastní příspěvky, jakož i náklady na start-upy (předběžné financování)
 • Vězeňské společenství Nizozemí se chová jako “organizace žadatele” jménem všech partnerů.
 • EU předfinancuje projekt o 65% příspěvků EU a 35%, jakmile bude projekt hotový a všechny zprávy budou přijaty.
 • Vězeňské společenství Nizozemí bere na sebe finanční riziko, v případě, že nedodáme, co jsme slíbili. Abychom předešli tomuto riziku, převedeme všechny peníze (ve dvou várkách) do Vězeňského společenství Nizozemí. To pak dále převede peníze jednotlivým partnerům.

Vězeňské společenství Nizozemí bude tyto peníze převádět ve třech dílech. Jeden díl se převedl po první části příspěvku EU (30% z příspěvku EU) a další po schválení zprávy v prvním roce (35% z příspěvku EU ). Finální část bude následovat až poté, co 35% z příspěvku EU se převedlo (brzy 2016). Na základě toho si můžete vypočítat svou část, pokud budete mít 30, 35 a 35% své části příspěvku EU.

 1. Další kroky (některé z nich jsou urgentní)

V souladu s požadavkem Evropské unie, a tak získat konečné schválení, je nezbytné, aby všichni partneři urychleně vyplnili některé z dokumentů:

 • Dokument “Grantová dohoda“. Podpisem tohoto dokumentu, souhlasíte s principem, že EU bude převádět peníze na Vězeňské společenství Nizozemí (Gevangenenzorg Nederland). Jedná se konkrétně o dokument: PŘÍLOHA IV Mandáty (viz příloha)
 • Partneři projektu:

Gevangenenzorg Nederland

Vězeňské společenství Maďarsko

Confiar – Associação de Fraternidade Prisional

Makam Research GmbH

Vězeňské společenství Itálie Onlus

Mezinárodní vězeňské spolencenstvi

Confraternidad Carcelaria de España

Všichni z partnerů by měli být zapsáni do centrálního informačního systému EU. Registrace pak musí být dokončena spolu s kopiemi příslušných dokladů prostřednictvím právnické osoby.

Níže je k dispozici formulář:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Prosím podepište dokumenty, naskenujte je a pošlete digitální a papírovou verzi na:

 • digitalní verze: j.dejager@gevangenenzorg.nl
 • papírová verze: J. de Jager

PO Box 5042

2701 GA Zoetermeer, Nizozemsko

 • Prosím, přečtěte si bod č. 7 znovu, abyste byli připraveni na počáteční zasedání v březnu.
 • Pojďme jednat. Už se na to těším!
 • ———————————————————————————————————————-

Zpráva z října roku 2012, kdy se konal v Praze seminář k projektu Zacheův strom:

Program Zacheův strom

Prison Fellowship International (PFI) a Mezinárodní vězeňské společenství, o. s.  v měsíci říjnu 2012 uspořádalo v Praze třídenní seminář, který byl zaměřen na program Zacheův strom. Seminář zahrnoval úvod do oblasti restorativní justice, teoretické seznámení se s programem Zacheův strom a praktický nácvik jednotlivých kroků daného programu. Přednášejícím byla Lynette Parker z Prison Fellowship International z USA. Programu se účastnili zástupci Vězeňské služby ČR (kaplani, sociální pracovníci, psychologové), sociální kurátoři z městských úřadů, pracovníci občanských sdružení Za branou, Prak a Teen Challenge, dále předsedkyně Unie katolických žen, zástupci Římskokatolické či Bratrské církve, Armády spásy, Sestry Dobrého pastýře a řada členů a dobrovolníků působících v PFI.

Program Zacheův strom se zaměřuje na oběti a pachatele vzájemně nesouvisejících trestných činů, kteří mohou v rámci vzájemné interakce diskutovat o trestných činech a jejich dopadech. Pachatelé mají příležitost pochopit, jakou újmu trestná činnost přináší obětem, ale také společnosti. Naopak oběti mají možnost pochopit lidskou stránku pachatelů a vnitřně zpracovat svoje vlastní zkušenosti takovým způsobem, který napomáhá k jejich vyrovnání se s daným trestným činem. Cílem je napravení škody, jež trestným činem vznikla jak společnosti, tak především oběti. V rámci programu je hodnocen postoj a změny na straně pachatele a to před začátkem programu a po jeho zdárném ukončení.

Název Zacheův strom je odvozen od biblického příběhu Zachea a jeho setkání s Ježíšem. Jednotlivé biblické příběhy, se kterými je v rámci projektu pracováno, slouží účastníkům ke zkoumání vliv zločinu na oběti, pachatele a společnost, podněcují dialog o hodnotách, jimiž jsou přiznání, pokání, odpuštění, odčinění škody a usmíření.

Projekt vznikl v roce 1998 v americkém Texasu a postupně se rozšířil do celého světa. Nyní je realizován ve 27 zemích, např. v Anglii, Walesu, Itálii, Novém Zélandě, Austrálii, ale také na Filipínách, ve Rwandě, Kolumbii či Bolívii. Program Zacheův strom patří do restorativní justice, v rámci které je kladen důraz na převzetí odpovědnosti za trestné činy ze strany pachatele a snaha o napravení škody a na aktivní zapojení oběti trestného činu do trestního řízení a umožnění získání satisfakce za způsobenou škodu.

Mgr. Markéta Zimová

Zástupce věc výkonu vazby a trestu

a tisková mluvčí Vazební věznice Olomouc