Building Bridges

Building bridges (BB) je evropský projekt, který se zaměřuje na vytváření mostů mezi pachateli a oběťmi trestných činů. S 9 evropskými partnery budeme pracovat po dobou 2 let (2014- 2015) na podobě programu, který bude prospěšný jak pro pachatele, tak pro oběti trestných činů, a to uvnitř věznic, i mimo ně.

Souběžně s vývojem a poskytnutím pilotních výcviků v 7 zemích, je projekt  odborně sledován a dokumentován dvěma výzkumnými centry, Universitou Hull, Anglie, a MAKAM Research, Vídeň, Rakousko.

Základem pro BB je existující project Sycamore Tree ( v ČR nazvaný Zacheův strom), který vytvořila  organizace Prison Fellowship International (PFI) a uskutečnil se již  ve vice než 30 zemích  světa. Projekt stojí na myšlenkách Restorativní Justice.

V Evropě  použilo program  Sycamore Tree, a adaptovalo do vlastních podmínek, několik zemí.  Projekt BB rozšíří použitelnost původního programu a vytvoří další cenné nástroje a shromáždí výzkumný materiál k rozšíření programu pod názvem Building Bridges pro vice zemí i organizací.

Poprvé tak 4 evropské země PFI vzájemně sdílí a dále předávají svou předchozí zkušenost 9 partnerům projektu, spolupracují na původních znalostech získaných při projektu Zacheův strom, a rozšiřují je o doporučení ve výukovém kontextu školení účastníků (obětí a pachatelů), facilitátorů, a partnerských organizací v příručce s názvem „Building Bridges Guidebook“- „Průvodce programem Building Bridges“.

Projekt tak přispívá k propagaci a rozšíření procesu restorativní justice mezi oběťmi a pachateli, jak to zmiňuje a podporuje OSN v International Handbook of Justice a také Committee of Ministers of the Council of Europe ve svém doporučení používat mediaci v trestních případech a v procesech podpory obětem v členských zemích EU.